Kuzey Otobanındaki kamulaştırma süreci TBMM'de!

Kuzey Otobanındaki kamulaştırma süreci TBMM'de! Kuzey Otobanındaki kamulaştırma süreci TBMM'de!

Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma süreci meclis gündeminde konu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Başakşehir Olimpiyat Stadı ile Kuzey Otobanı arasındaki tapulu arsaların kamulaştırma sürecine ilişkin soru önergesi hazırladı. Karabat sorularının Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Karabat önergesinde "1955 - 1965 yıllan arasında, bugünkü Başakşehir Olimpiyat Stadı önü ile Kuzey Otobanı arasındaki 520,000 metrekarelik alan parsellere bölünerek 1700 adet tapulu arsa haline getirilmiş ve ardında da satışa çıkarılmıştır. Söz konusu tapulu arsalar yatırım amaçlı dar gelirli emekçiler tarafından satın alınmıştır. Bu arsaların bulunduğu alan 2000 yılma kadar imara açılmamış, ardından 2000 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bu alanda kamulaştırma yoluna gitmiştir." dedi. Karabat önergesinde şu açıklamalarda bulunarak 4 soru sordu.

"Kamulaştırılma kararı alman ancak kamulaştırma için gerekli ödenek çıkmadığı için bu alan kamulaştırılmamış, böylece söz konusu tapu sahipleri ciddi bir mağduriyet yaşamışlardır. Aynı zamanda 520,000 metrekarelik alanı Olimpiyat Park İmar Planı alanına dahil edip imarını engellemişlerdir. Mağdurların bu gelişmeler üzerine yaptıkları şikâyet ve başvurulara .rağmen, alan ne kamulaştırılmış ne de imara açılmıştır.

2017 yılında Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı üçlü protokol yaparak bu alanı yeniden kamulaştırma kapsamına almışlardır. Ancak tapu sahipleriyle uzlaşmak yerine değerinin çok altında bir birim fiyatıyla arsa sahiplerine bildirim yapmışlar ve doğal olarak ilgili belediye, bakanlık ve arsa sahipleri davalık olmuşlardır.

Bu arsaların hemen yanında bulunan Ağaoğlu My World ve Mail of İstanbul’da arsa metrekare birim fiyatı 4000-5000 TL civarındayken söz konusu arsa sahiplerine metre kare birim fiyatı 350 TL gibi gerçekdışı bir rakam önerilmiştir.

Arsaların hemen yanlarındaki parseller aynı imar planı içindeyken ve iman değiştirilerek imara açılan arsaların metrekare birim fiyatı 3000 TL'den satışa çıkarılmıştır. Kamuya ait bir alan varken kamuya faydalı bir alan yapılmıyor ve imara açılıyor; ama mazlum ve garibanların otobana yakın arsası kamulaştırılıyor.

Küçükçekmece adliyesinde kamulaştırma için açılan davalarda tüm bilirkişiler birlik olmuşçasına mağdurların sunduğu emsal miktarları kabul etmeyerek 1350-1400 TL dolayında değer biçmişlerdir. Şimdi de dava dosyalarına yaşanan “ekonomik sıkıntı” gerekçe gösterilerek kamulaştırma bedellerini ödeyemiyoruz denilerek dosyalar red olarak kamulaştırmalar iptal edilmektedir.

Mahkeme tutanaklarında Başakşehir Belediyesinin avukatlarının zabıtlara geçmiş olan sözleri “Yaşanan Ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapamıyoruz. ” yaşanılan ekonomik krizin itirafı olsa da vatandaşlarımızın mağduriyetini haklı çıkarmaz." 

Karabat'ın soruları

1- Başakşehir Olimpiyat Stadı önü ile Kuzey Otobanı arasındaki 520,000 metrekarelik 1700 adet tapulu arsanın mahkemelere de intikal etmiş durumu hakkında nasıl bir düzenleme yapılması düşünülmektedir? Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için nasıl bir çalışma yapılmaktadır?

2- Söz konusu alan 2017 yılında Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında üçlü protokole konu olmuş; ancak kamulaştırma hala tamamlanmamıştır. Bu kapsamda kamulaştırma işleminin iptal edilmesi düşünülmekte midir?

3- Yaşanan ekonomik krizle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Eylül ayında, ihalesi yapılan ancak henüz başlamayan projelerin iptal edildiğini duyurmuştur. Bu kamulaştırma işleminin sekteye uğramasında hükümet politikalarının bir etkisi var mıdır?

4- Bölgede bilirkişilerin metrekare birim fiyatlamasını yeterli görüyor musunuz? Bu arsanın hemen yanındaki arazilerle söz konusu arazi arasında bu kadar büyük bir fiyat farkının oluşmasının nedeni nedir?