Lms İç Mimarlık Mobilya Ve Tasarım Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Lms İç Mimarlık Mobilya Ve Tasarım Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'e 50 bin TL sermaye bedeli ile Enise Banu Bali tarafından kuruldu.Lms İç Mimarlık Mobilya Ve Tasarım Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'e 50 bin TL sermaye bedeli ile Enise Banu Bali tarafından kuruldu.

Lms İç Mimarlık Mobilya Ve Tasarım Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1-Şirket her türlü iç mimarlık ve mimari plan proje çizimi ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsatı işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinde ve yurt dışında almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya bir başka firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühedisliğinin yapabileceği işler ve lisans Harita ve Kadostra Mühendisliği Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekle çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadostra haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent coğrafi bilgi işlemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, hali hazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografi ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazi uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadostro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği, iç mimari projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerin tastikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylatılması ve bu proje ve planların kontrölü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik, mimarlık ve iç mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyet üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmak, yurt içi yurt dışında mühendislik, mimarlık ve iç mimarlık çalışmaları yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Proje lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalties, faranchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve ilan ettirebilir, bunlar ve diğer mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli yabancı firmalar ile yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faalityetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklam vermek. 2-İç mimarlık Hizmetleri vermek, poster tasarım üretimi yapmak, kağıt baskı, çerçeve imalatı, kırtasiye ürünleri, kalem ,kartpostal, bloknot, kutu tasarımı yapmak imal etmek, dekoratif duvar panoları, paravan, saat, yapışkanlı duvar yazıları ve motifler ile benzerlerinin tasarımını ve imalatını yapmak, elektrikli duvar panoları, led aydınlatma ürünleri, tekstil, kumaş tasarımı, yastık çanta, örtü, konfeksiyon vb ürünlerin üretimini yapmak. Dekoratif ürün tasarımları üretimleri, cam, ahşap, metal, sermaik, kağıt, vazo, kül tablası, mumluk tasarlamak, üretmek. Mobilya, sandalye, koltuk, sehpa, masa tasarımları yapmak, üretmek. Aydınlatma ürün tasarımları, aplik, abajur ve benzeri ürünler tasarlamak, üretmek. Takı tasarımı yapmak, üretmek. Konusuyla ilgili tasarımı ve üretimi yapılan ürünleri yurt içinde yurt dışında toptan ve perakende satmak, sattırmak pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Her türlü ev, ofis ve büro mobilya grupları ve aksesuarları imal tasarlamak, imal ettirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. Her türlü tüketim malları, mefruşat, züccaciye ve tekstil ürünleri olarak adlandırılan bilumum eşyaları tasarlamak, üretmek, alım, satım, pazarlama, ithal ve ihraç etmek. 3-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 4-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Teşvikiye Mh.Av.Süreyya Ağaoğlu Sk.Vedat Ap Bl N:62/5 Şişli