Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ayhan Yurtsever tarafından kuruldu.Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Ayhan Yurtsever tarafından kuruldu.

Madparx İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
İnşaat taahhüt konusu ile ilgili olarak 1-İnşaat konusunda gayrimenkul satış vaatli ve kat karşılığı bina inşaatları yapmak. 2-Özel ve kamuya ait arazileri kiralama , bu konuda açılan ihalelelere girmek,kiraladığı araziler üzerinde tesisler kurmak , Ayrıca özel ve kamu tarafından yurt içi ve yurt dışında bu konuda yap, işlet, devret modeline göre açılacak ihalelelere girmek, bu tesislerin inşasını yapmak,isletmek ve süre sonunda devretmek. 3-Her türlü bina yıkım islerini yapmak ,başkalarına yaptırmak,bu konuda ihaleler açmak . Bu konuyla ilgili kullanılacak makine parkını kurmak. 4-Her türlü gayrimenkul almak,satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 5-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın alımları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 6-Her türlü arazi ,arsa,daire, ev, dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı ,satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 7-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 8-Her nevi gayrimenkul malların şirket ve başkası namına alımı, satımı,pazarlanmasını yapmak. 9-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı,pazarlamasını yapmak. 10-Arsa ve tapu islerini takip etmek,bu isler için gerekli teknik kadroları oluşturmak ve organize etme ;arsaların tevhit ve itiraz islerinde ilgili şahısları bulup, buluşturmak, işleri organize edip,gerekli anlaşma senetlerini hazırlamak, anlaşılan konuları bağlamak için teminat isteme ve rehin almak,alım ve satımlarda alıcı ve satıcının arasındaki nakit alışverişinde hazır bulunma ,düzenlenen anlaşma metinlerini ve evraklarını arşivlemek ve istendiğinde ilgili taraflara sunmak. 11-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, eğlence parkları inşa etmek ve kiraya vermek. Organizasyon konusu ile ilgili olarak 1-Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 2-Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 3-Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak. 4-İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. 5-Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir. 6-Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. 7-Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreterya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek. 9-Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim stratejisi ve planı oluşturmak. 10-Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 

Adres: Gülsuyu Mah.Eski Üsküdar Cad. No:91/A Maltepe