Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 8 Nisan'da Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi'nde kuruldu.Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 50 bin TL sermaye ile 8 Nisan'da Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi'nde kuruldu. 


Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 01. Konularıyla ilgili olarak her türlü mühendislik hizmeti vermek. Plan, proje, fizibilite etütlerinin hazırlanması ve danışmanlık hizmetleri vermek. 02. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri,elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları,mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin alımı, satımı, montajı, ithalat ve ihracatını yapmak.Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistorların alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı , yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. 03. Elektrik enerjisi iletim ve dağıtımında kullanılan alçak ve yüksek gerilim hatları, kabloları, iletkenleri, elektrik direkleri, elektrik panoları, izolatörleri ve bunların muhteviyatı olan bilumum makinelerin üretimi, alım-satımı.Konusu ile ilgili her türlü alçak,orta ve yüksek gerilim enerji nakil hatları, elektrik şebeke tesisleri inşa etmek ve ettirmek, ihalelerine iştirak etmek. 04. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisinin üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğalgaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin alım, satımını, iç ve dış ticaretini yapmak. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfürizasyon sistem ve ünitelerinin alım, satımı, iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirmesi.Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.Güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri ve bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerinin malzemelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını ve imalatını yapmak, güneş enerjisi sistemleri kurulum, monte, demonte ve teknik servis ve hizmetleri yapmak.Konusuyla ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 05. Konusu ile ilgili her türlü yapı danışmanlık faaliyeti yapar. Yurtiçi ve yurtdışındaki firmalara yapılan yapılara istinaden can ve mal güvenliği teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetim yapmaktadır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar. 06. Yurt içinde ve yurt dışında resmi, özel ve tüzel kişiler ait şehir, kasaba ve diğer yerleşik bölgelerinin denizler, göller ve ovaları, karayolları, demiryolları, liman, tren, istasyonları, hava alanları, enerji nakil hatları, telekomünikasyon alt yapısı, fabrika ve konut, han, çarşı, hastane, turistik tesisler, sulama kanalları, barajlar, yollar, köprüler menfezler, tarımsal yapılar tarımsal inşaatlar bunlar gibi her türlü işlerin inşaatların harita, imar planı, nazım planı, mevzi imar planı, aplikasyon, plan, kote, endüstri ve sanayi montajı, demontajı, ifraz, parselasyon ve toplu ulaştırma, mimari, statik elektrik tesisat ve işletme projeleri, avan projesinden tatbikat projesine kadar bütün projeleri dekorasyon, kesin hesap, hak ediş gibi mühendislik, mimarlık, müşavirlik, zemin etüdü ve kontrollük işlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak. Tünel, sulama, ulaşım, bilumum sanat yapılarının inşaatı, imarı restorasyonunu yapmak. Etüt araştırma, rapor fizibilite hazırlamak, hazırlatmak. Bu işlerle ilgili ihalelere katılmak, başka şirket ve kişilerle ortaklıklar kurmak, Sanayi tesisleri ve sanayi siteleri, yapı kooperatifleri ve toplu konut  projelerini gerçekleştirmek. Yurtiçi ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlarına ait nevi inşaat, hafriyat ve nakliyat işlerine taahhüt yapmak.


Marel Bilişim Mühendislik Enerji İnşaat İletişim Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi, 48 Sokak No:2 Durulsoy İş Merkezi Kat:3 Daire:23