Mart ayında 32 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı!

Mart ayında 32 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı! Mart ayında 32 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı!

TBB Risk Merkezi'nin "Mart 2020 Bülteni" yayımlandı. Buna göre, bireysel kredilerin yüzde 33'ünü konut kredilerinden oluştu. Mart ayında ise 32 bin kişi ilk defa konu kredisi kullandı...Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler Mart'ta 3 trilyon 23 milyar TL, bireysel krediler 659 milyar TL oldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; TBB Risk Merkezi'nin "Mart 2020 Bülteni" açıklandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ilk çeyrek sonunda, geçen yılın aynı dönemi kıyasla yüzde 14 arttı ve 3 trilyon 23 milyar TL oldu. Kredi stokundaki artış hızı ivme kazandı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 925 milyar TL'si bankalar, 49 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri, 27 milyar TL'si faktoring şirketleri ve 22 milyar TL'si finansman kurumları tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Mart'ta 183 milyar TL düzeyinde oldu. Bu alacakların 174 milyar TL'si bankalara, 5 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL'si de finansman şirketlerine ait.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 5,7 olurken, 2020 yılı başında başlayan gerileme sürdü.

- Ticari krediler 2,4 trilyon lira

Ticari krediler Mart ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 2 trilyon 364 milyar TL olarak kaydedildi.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerji olarak belirlendi. 

Bu dönemde, tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 11,1'le inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,1'le turizm sektörü izledi. 

- Bireysel krediler 659 milyar lira

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler Mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 659 milyar TL olarak kaydedildi. Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç kredilerinden, yüzde 33'ünü konut kredilerinden, yüzde 18'ini kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredilerinden meydana geldi. 

Aynı dönemde, bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı 0,4 puan düşerek yüzde 3,7'ye düştü.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,2 milyon kişi arttı ve 32,2 milyon kişi oldu, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin TL düzeyinde seyretti.

- 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Mart'ta 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 92 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 74 bin olarak kaydedilirken, 32 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Bu dönemde şehirler arasında en yüksek bireysel kredi bakiyesi İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 202 milyar TL, Ankara'da 64 milyar TL ve İzmir'de 45 milyar TL bireysel kredi kullanıldı.

Hakkari, yüzde 58'le son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek şehirler ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin şeklinde oldu.

Konut kredisi faizleri Mayıs 2020'de ne oldu?