20 / 08 / 2022

Martı GYO'nun çıkarılmış sermayesi 330 milyon TL oldu!

Martı GYO'nun çıkarılmış sermayesi 330 milyon TL oldu!

Martı GYO, çıkarılmış sermayesinin yüzde 200 bedelli olmak üzere 220 milyon TL nakit artırılarak 110 milyon TL'den 330 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelli sermaye artırımı yönetim kurulu kararı revizesi hakkında açıklama yaptı. 

Martı GYO'nun 31 Mayıs 2021 tarih 1076 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Çıkarılmış sermayesi 330 milyon TL olacak
Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin yüzde 200 bedelli olmak üzere 220 milyon TL nakit artırılarak 110 milyon TL'den 330 milyon TL'ye çıkarılması kararında,

15 günlük kullanım süresi
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verildi.

Yeni pay alma hakkı 28 gün
İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 28 (yirmisekiz) gün olarak revize edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

     

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021

2.240.000

4.480.000,000

200,00000

1,00

A Grubu

     

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039

3.360.000

6.720.000,000

200,00000

1,00

B Grubu

     

C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013

104.400.000

208.800.000,000

200,00000

1,00

C Grubu

     

 

Martı GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 31.05.2021 tarih 1076 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

19.10.2020 tarih ve 1053 sayılı,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden; 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin %200 bedelli olmak üzere 220.000.000 TL nakit artırılarak 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması kararında,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir.

İlgili kararda yer verilen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 28 (yirmisekiz) gün olarak revize edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.