Çukurova Balkon

Mavi Marmara Yapı davasında alınan kararlar açıklandı!

Mavi Marmara Yapı davasında alınan kararlar açıklandı! Mavi Marmara Yapı davasında alınan kararlar açıklandı!

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. şžti. vs. aleyhlerine ikame olunan haksız rekabet davasının sonucunu açıkladı  


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


T.C İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2002/954 - KARAR NO: 2007/573

Davacılar Celil Antakyalı vs. vekili Av. Tevrat Duran tarafından davalılar Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. şžti. vs. aleyhlerine ikame olunan haksız rekabet davasının yapılan duruşmaları sonunda;

Mahkememizin 18.10.2007 tarihli kararı ile;

1-Davacıların davasının kabulü ile davalılar tarafından yapılan eylemin TTK. 547. maddesi kapsamında haksız rekabet oluşturduğunun TESBİTİNE ve haksız rekabetin ÖNLENMESİNE,

2-TTK 61. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde masrafı davalılardan alınmak kaydı ile ulusal gazetede ilanına,

3-Alınması gereken 13.10 YTL karar ve ilam harcından peşin harcın mahsubu ile geriye kalan 8.14 YTL eksik'harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına,

4-Davacı tarafça başlangıçta yapılan 19.08 YTL yargılama gideri ile yargılama aşamasında yapılan 264 YTL yargılama gideri ki toplam 283,08 YTL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı tarafa verilmesine,

5- Davacı taraf vekili ile temsil olunduğundan AAÜT gereğince hesap ve takdir olunan 450 YTL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacı tarafa verilmesine dair karar yurt satında İLAN olunur. 17.01.2011


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com