Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Uslu tarafından 10 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi, Eylül Sokak' ta kuruldu.


Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Uslu tarafından 10 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Beşiktaş, Levent Mahallesi, Eylül Sokak'ta kuruldu. 


Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi iş konusu; EMLAK VE GAYRİMENKUL -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. -Film stüdyosu  kiralanması ve kiraya verilmesi Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a - Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen husus ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari hukuki sınai vs. muameleleri yapmak Patent, Know-how,İhtira beratı, ustalık ve diğer fikri sinai mülkiyet haklarını iktisap bu hakları kendi adına tescil ettirmek devir etmek feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak bu tür hakları devir almak kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak b - Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine teçhizat teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir kiralayabilir, satabilir veya devredebilir,  c - Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı haklar edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir. d - Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir. e - Amacına en uygun olarak yeri ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir. f - Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir kefil olabilir şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir. g - Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayrı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işlemlere katılmak.


Maviyeçalan Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Levent Mahallesi, Eylül Sokak 8