Mehmet Hökelek:Taşın kullanılabileceği her alanda varız!

Mehmet Hökelek:Taşın kullanılabileceği her alanda varız!Art inşaat Firma Müdürü Mehmet Hökelek: "Taşın ve mermerin kullanılabileceği her alanda varız" Art İnşaat, 15 yıldan bu yana yurtdışı ağırlıklı olmak üzere çeşitli projelerde yer aldı.Firma, iç mekan döşeme işlerini yapıyor


 -Yer aldığınız projeler hakkında bilgi
verir misiniz

M. HÖKELEK: ENKA, BAYTUR gibi büyük ıirketlerin projelerinde uygulayıcı olarak yer alıyoruz. Yaklaık 4-5 sene öncesine kadar 10 yıl hiç çıkmadan Türkmenistanda Polimeks ve ENKAnın iılerini yaptk. Hala ENKAyla yurtdşışndaki elçilik inşaatları
mız devam ediyor. Bayturun AVM projelerini yaptık, DiA Holdingin Azerbaycanda iılerini yapmaya devam ediyoruz.

- Üretiminiz var mı

F. HÖKELEK: fiuanda üretimimiz yok ama Makedonyada orta vadede
üretim planımız var. Tam belli olmasa da ana hatlarını belirlediğimiz bir üretim planı bu. Bir takım görüımeler yaptık, oranın da Türkiyeden böyle bir üretime ihtiyacı var. Ama bunun tam adını nasıl koyacağımızı düıünüyoruz. Tecrübelerimizi oraya nasıl aktaracağız onu düşünüyoruz.


- Ocak sahipleri ile çalışmalarınızdan bahseder misiniz

F. HÖKELEK: Biz ocak sahibi değiliz. Ocak sahibi olmak başlı başına bir konum olduğu için uygulama konusundaki işlerimizi örseler diye düşünüyoruz. Ama yinede bir ocak sahibi olmak isteriz. Ellerinde bulunan güzel tasrımların satışı ve pazarlamasını yapamadıklarını söyleyen Uşak, Diyarbakır, Bilecik ve Denizliden ocak sahipleri bize geldiler. Dediler ki: "Biz bu malzemeleri çıkarıyoruz fakat satamıyoruz ne yapmamız lazım." Adamı n elinde muhteıem cevher var fakat çevresi, yurtiçi ve yurtdışı bağlantı ları yok. Bu taşların büyük inşaat firmalarının mimarlıklarına, proje müdürlüklerine vermeleri gerektiğini bilmiyorlar.
Afyon beyaz taşımız var onunla ilgili çok ciddi bir pazara gireceğ iz. 14 çeşit taşın satışını yapıyoruz. Kendi taşımızı biz Çinden üçte bir fiyatı na alıyoruz. Örneğin; Kazakistan çok miktarda bordo taş istiyor. En son düştükleri fiyat 75 dolar kendi
taşımız yani. Çinden de 29 dolar gibi bir fiyat geldi. Bizim insanlarımızın işe ihtiyacı var.

- Vietnam Mermerinin satışı nasıl oluyor

F. HÖKELEK: Çinde ve Vietnamda ofisimiz var. Buralardan tedarik ediyoruz. Vietnam mermerini Türkmenistana satıyoruz. Orada da bir ofisimiz var. Bazı firmalar karşılarında aktör görmek istiyor. Üretimini, uygulamasını, kontrolünü kendinizin yaptığı
taşeronlar arıyorlar. Vietnam konusunda biraz daha fazla teşkilatlanma
çabalarımız var. Orada bir fabrika ile anlattık.

- Toplamda kaç ülkeye satışı gerçekleştiriyorsunuz

M. HÖKELEK: Vietnam beyaz taşını transit ticaret yapmak suretiyle yüksek miktarlarda Türkmenistana satıyoruz. Bej mermerlerimiz var. Azerbaycana satışımız var. Başarılı olmak ve işverenlerimize iyi hizmet vermek için çok ihtiyatlı olmalıyız. iıimizi alalım, yapalım, 7/24 çalışıyoruz. 10dan fazla kiıinin çalıştığı mimari grup ve 200ün üstünde çeıitli ıantiyelerde çalışan iıçilerimiz var.

F. HÖKELEK: Bizim uygulama konusunda almayı arzulayıp ta anlaşamadığımız hiçbir iş yok. Çünkü özveride bulunup bir noktaya gelme gayreti içindeyiz. Esnek koıullarmz var. işçi arkadaşlarımızın haklarını her zaman koruyoruz. ISO 9001 belgesi kalite
kuralları çerçevesinde çalışıyoruz. En büyük düsturumuz; en kaliteli uygulamay
en düşük fiyattan vermek ve çok hızlı çalışmak. Bizim mimar işverenimiz
gece yarısı bile arayıp soru sorar.

- Türkiyedeki konut projelerinde uygulamacı olarak yer alıyor musunuz

F.HÖKELEK: Ağaoğlunun projelerinde yer aldık. Likör fabrikasının bulunduğu yerde. istanbulun önde gelen ailelerinin özel iılerini yapıyoruz. istanbul dında turizm bölgelerinde otel çalımalar, restorasyon çalışmalarında varız. Ama ağırlık olarak yurtdışı işlerinde yer alıyoruz.  Türkiyedeki çok katlı konut işlerine girmiyoruz. Hacmimiz kadar ilerlemeyi tercih ediyoruz. İş çok gelmiı hadi bunu yapalım demiyoruz. Yavaş
yavaş sindire sindire yol almak istiyoruz. Aldığımız işleri zamanında teslim ediyoruz. Proje grubumuz var. ENKA'nın Ummandaki iki ayrı projesinde varız.

- Sektörde Türkiyenin konumunu nasıl görüyorsunuz

M. HÖKELEK: inıaat konusunda Türklerin çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Türkmenistanda ve Libyada şuanda bir numarayız. Arap ülkelerinde ikinci sıradayız. Libya, inşaat konusunda büyük bir patlama yaptı. Bütün büyük Türk firmaları orada yer alıyor. 2009un son 15 gününde 74 milyar dolar bütçe ayırdılar. 2010u daha söylemiyorum bile. Libyada büyük bir inıaat potansiyeli var. Ambargodan dolay yllardr bir şey yapılamadı. Arap ülkeleri krizden dolayı biraz etkilendi ama yine inşaatlar devam ediyor. Türk firmaları gayet başarılı oluyorlar. Türk firmaları bir tek Rusyada durdu. Krizden çok etkilenildi. 2010da inşaat sektörünün Arap ülkelerinden, Türkmenistandan
ve Libyadan dolayı daha iyi olacağını öngörüyorum.

F. HÖKELEK: Bizim zaten uygulama işlerimiz vardı. Biz ne yaptık Sıcak bölgelere kaydk. Baıbakan, TOKi nin 2010un sonuna kadar 600 bin evi restore edeceğini ifade etmiıti. Bu da bir istihdam olanaı yaratacak. içerideki inıaat yatırımlarına baktığımızda hiç durmadan devam ediyor sanki. Tabi inşaat sektörü çok önemli bir lokomotif görevi görüyor burada. Sektörde biraz durgunluk var. Herkes elinden geldiği kadar görevini yapyor. 50 bin TLsi olan kredi çekip ve sahibi oluyor. Bu da sektörün daha iyiye gideceğinin sinyalini veriyor.

-Sektörde karşılaştığınız sorunlar nelerdir

M. HÖKELEK: Vize büyük sorun teıkil ediyor. Türkmenistana vize almakta zorlanyoruz. 45 günde vize alyorsunuz, üç saatten aıağ içeri giremiyorsunuz. Bizim devletimiz halledebileceği bir sorun ama atlanıyor diye düıünüyorum. iıçilerimizi de orada iı yaptğımız firmann üzerinden gönderiyoruz. Devlet onlara vize veriyor ama bize vermiyor. Acilen bir kişinin gitmesi gerekiyorsa çok zorlanılıyor. Nitekim baışmıza gelmiş bir durumdur.

F. HÖKELEK: Düıünsenize kendi ülkenizde muhteıem projeler yapl- yor, dıardan bir firma geliyor ve kendi insanlarını getiriyor. Oradaki insan ne yapsn onlarnda iıe ihtiyac var. Neticede dengeyi kurmak gerekiyor.

- Kamu yatrmlarnda var msnz

M. HÖKELEK: Orada pek projede yer almadk. Amerikan Konsoloslu-
ğunu yaptk.

- Farkl bir sektörde mi hareket edeceksiniz yoksa bulunduğunuz alanda m devam edeceksiniz

M. HÖKELEK: içinde sekiz tane sinema salonu olan bir AVM projesinde yer aldk. Perdesinden boyasına, alçıpandan seramiğine kadar yaptık ama satışımız olmadığı için zorlandık. Sonuçta teıekkür belgesini de aldk.

- Eklemek istedikleriniz

F. HÖKELEK: Değerli taılar neden Diyarbakrda dağda kalsn, iıleyelim insanlarımız kazansın. Bu da bir nevi sosyal sorumluluk projesidir. Bizim taşımızıı alıp tekrar bize satıyorlar.

Dünya