Mehmet Şimşek: Türkiye'de vergi yükü yüksek değil!

Mehmet Şimşek: Türkiye'de vergi yükü yüksek değil!Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Türkiye' de vergi yükü yüksek değil. Aslında vergi oranlarını artırmadık, tam aksine vergi oranları düşürdük. Vergiyi tabana yayıyoruz " dedi.


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Kültür Merkezi Konferans Salonunda vergi rekortmenlerine ödül verilmesi amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada,  tüketim üzerindeki vergileri düşürmediklerini, tercihlerini yatırımdan, istihdamdan, ihracattan, üretimden yana koyduklarını söyledi.


Hükümet olarak "Türkiye'nin geleceği yatırımdadır" dediklerini daha çok istihdam ve üretimde olduğunu kaydeden Şimşek, bu anlamda vergi oranlarında indirimlere gittiklerini, şirketlerin daha önce kar ettikleri 100 lira karşılığında 30 lira olan verginin şimdi 20 lira olduğunu belirtti.


Cari açığı kapatmak için maliye ayağı politikasında çok önemli adımlar attıklarını, geçen hafta meclisten bir kanun çıkarttıklarını bildiren Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:


"Eğer bir buluş bulursanız yani patent ve bunu ticarete dönüştürseniz. O üründen elde edeceğiniz gelirin yüzde 50'sini vergi matrahından düşebiliriz. Bu muazzam bir destek. Çünkü amacımız geleneksel sektörlerden, geleneksel ekonomik bir yapıdan çok daha modern teknolojiye geçmektir. Türkiye bu noktada epey mesafe kat ediyor. Türkiye'de vergi yükü yüksek değil. Aslında vergi oranlarını artırmadık, tam aksine düşürdük. Vergiyi tabana yayıyoruz. Bunun sayesinde tabi ki ülkemizin daha çok hizmet üretmesine imkan sağlıyoruz. Bütün bunlara rağmen vergi yüksek algısı nereden kaynaklanıyor? Tabi ki, dolaylı vergiler biraz yüksek. Dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı yüzde 45. Bu anlamda farklı bir noktadayız. Bu nedenle mecliste gelir vergisi reformu yapıyoruz. Vergiyi daha da tabana yayarak daha adil bir sistemi uygulamaya koyacağız. Verginin yüksek olduğu algısı bir kaç noktadan kaynaklanıyor. Bunlardan biri benzinle ilgili. Daha doğrusu akaryakıt ürünleri. 2002 yılında 100 liralık benzinde vergi yüzde 70 idi. Bugün 58 lirası vergi. Oldukça yüksek bir rakam. Ama vergi yükü ciddi bir şekilde azalmış ama bu verginin yüksek olduğu algısını pekiştiren önemli bir faktör."


"766 bin mükellef kazandık"


Gönüllü vergi uyumunu esas aldıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Eğer vergileri toplayamazsak 76 milyona ne sağlık, ne eğitim, ne altyapı hizmeti verebiliriz, ne de yoksula sahip çıkabiliriz. Bir çok alanda Türkiye arzulanan hizmetleri üretemez. Vergi aslında devletin bir alacağı değildir, 76 milyonun bir emanetidir. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz birlikte yaşamanın gereği olarak kazandığının belli bir yüzdesini 76 milyona hizmet olarak veriyorsunuz. Kendinizle gurur duymanız lazım. 

Yapılan yatırım ve hizmetlerde katkınız var. Bu konularda çok mesafe kat ettik. İki yıl önce yaptığımız çalışma ile meğer yüz binlerce kapımızı çalmayan ev sahibi varmış. Devreye koyduğumuz sistemle 2011 ve 2012 yılında toplam 766 bin mükellef kazandık. Mükellef sayısını ikiye katlamış olduk. Her ne şekilde olursa olsun bir gelir elde ediliyorsa bu gelirin vergilendirilmesi gerekiyor."


"Kayıt dışılıkta mesafe kat edildi"


Türkiye'de denetim artıkça matrah, vergi farkları ve cezaların ciddi bir şekilde arttığını, bunu yapmak durumunda olduklarına işaret eden Şimşek, başka türlü kamunun harcamalarını sağlıklı vergi gelirlerinden finanse edemeyeceklerini anlattı. 


Şimşek, şöyle dedi:

"Kayıt dışılıkla da epey mesafe kat ettik. Kayıt dışı mücadelede Türkiye oldukça başarılı bir grafiğe sahip. Kayıt dışı ekonominin milli gelire oranına göre bir düşüş var. AB ortalamasının hala üzerindeyiz. İnanıyorum ki, önümüzdeki 3-5 yıl içinde AB ortalamasına daha da yaklaşacağız. Eskiden her 100 çalışanın 52'si kayıt dışı idi. Kayıt dışılıkla mücadele sonucunda bu sene 100 kişiden 35 kişiye düştü. Bu rakam da yüksek ama bayağı mesafe kat ettik. Kayıt dışı eylem planlarını ciddi bir şekilde uyguluyoruz. Son 11 yıldır ülkede siyasi istikrar var. Bütün bu kazanımların arkasında siyasi istikrar var. Türkiye daha hızlı büyümüş. Son 10 yıl içerisinde ortalama yüzde 5.1 büyümüş. Daha önceki yıllarda ne kadar büyüdüğü ortadadır. Yüzde 3 civarındadır. Eğer Türkiye son 90 yılda yüzde 5'in üzerinde büyüseydi bu gün Türkiye'nin milli geliri 800 milyar dolar değil, 1.3 trilyon dolar olacaktı."


AA