Mersin'deki boş ve ipotekli tarım arazileri meclise taşındı!

Mersin'deki boş ve ipotekli tarım arazileri meclise taşındı! Mersin'deki boş ve ipotekli tarım arazileri meclise taşındı!

2002 yılından sonra Mersin'de tarımı bırakan çiftçi sayısı ve boş bırakılan tarım arazileri ile ildeki ipotekli tarım arazileri meclis gündemine taşındı..

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, 2002 yılından sonra Mersin'de tarımı bırakan çiftçi sayısı ve boş bırakılan tarım arazileri ile ildeki ipotekli tarım arazilerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Sıdalı sorularının Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Sıdalı önergesinde "Türkiye'nin en önemli zenginlik kaynaklarının başında tarım sektörü gelmektedir. Çukurova'nın verimli toprakları üzerine kurulmuş olan Mersin, elverişli iklimi ve yüksek üretim kapasitesinin yanı sıra, ürünlerinin ülkenin büyük merkezlerine kolaylıkla ulaşabilmesi açısından da önemli bir kenttir. Bu nedenle kentimizin yüksek tarım potansiyelinin korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler Mersin'de çiftçilerin hem tarlalarını ekmeyi bırakmaları hem de çiftçilik mesleğinden vazgeçmeleri ile sonuçlanmaktadır." dedi.

"Ayrıca Mersin'de büyük yatırımlar sonucu oluşan tarım potansiyeli son yıllarda ruhsat verilen; taş, maden, mermer ve kum ocaklarının yanı sıra, plansız yapılaşma ve betonlaşmanın getirdiği tarım dışı çalışmalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum verimli tarım arazilerinin büyük ölçüde sanayi, ticaret ve konut alanlarına dönüşmesine yol açmakta, bir kısım tarım alanı da çiftçilerimizin kullandıkları tarımsal kredi borçları nedeniyle kamu ve özel bankalar tarafından el konularak tarım dışı kalmaktadır. şeklinde açıklamalarda bulunan Pakdemirli, bu bilgiler çerçevesinde 2002 yılı sonrasında Mersin'de ekim yapılmayarak bış bırakılan tarımsal arazilerin ne kadar olduğunu sordu. Pakdemirli, diğer sorularını ise şöyle sıraladı:

1- Boş bırakılan tarım alanlarının Mersin'in ilçelerine göre ayrı ayrı dağılımı nedir?

2- Mersin ilimizde tarım arazilerinin ne kadarı ipoteklidir?

3- İpotekli tarım alanlarının Mersin'in ilçelerine göre ayrı ayrı dağılımı nedir?

4- Mersin ilimizde tarım arazilerinin ne kadarı ipoteklidir?

5- Bankalar tarafından tarım arazileri üzerine konan ipotek tutarları her ilçedeki tarım arazisi için ne kadardır?

6- Mersin ilimizde son on yılda tarımsal faaliyet yapılan alanlarda sanayi, ticaret ve konut alanına dönüştürülen tarım alanı var mıdır? Bu alanların miktarı ne kadardır?