Metro Samsun'da 3 otogar alıyor!

Metro Samsun'da 3 otogar alıyor!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Samsun Havza ve Çarşamba Otogarlarının satın alınması, kiraya verilmesi ve bedelli sermaye artırılmasıyla ilgili açıklamada bulunduKonuyla ilgili Avrasya GYO'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.01.2011 tarihinde yapmış olduğu toplantısında;

07.01.2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın alınmasına yönelik gerekli görüşme ve çalışmaların başlatılacağı ifade edilen;

1. Toplam 10.800 m2 kapalı alana sahip, Yeni Samsun Caddesi, Küçük Sanayi Caddesi, Küçük Sanayi Sitesi Yanı Çarşamba / SAMSUN adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerararası Otobüs Terminali,

2. Toplam 3.953 m2 kapalı alana sahip, İnönü Caddesi Bulvarı, No:12 Havza / SAMSUN adresinde yer alan Havza Şehirlerararası Otobüs Terminali ve

3. Toplam 19.200 m2 kapalı alana sahip, Vatan Caddesi, No:180, Yeşilkent / SAMSUN adresinde yer alan Samsun Şehirlerararası Otobüs Terminali'nin
bedeli Şirketimizin sermaye artırımından sağlayacağı kaynaktan nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen piyasa değerleri ve KDV hariç rayiç kira bedelleri sırasıyla aşağıda yer almaktadır:

i) Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilişkin olarak 10.070.000TL ve 48.000TL
ii) Havza Şehirlerararası Otobüs Terminali'ne ilişkin olarak 6.870.000TL ve 35.000TL
iii) Samsun Şehirlerararası Otobüs Terminali' ne ilişkin olarak 36.700.000TL ve 190.000TL

Yine söz konusu gayrimenkullerin satın alınma bedelleri ise TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen rayiç değerler göz önünde bulundurularak;
i) Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilişkin olarak 9.125.000TL,
ii) Havza Şehirlerararası Otobüs Terminali'ne ilişkin olarak 6.225.000TL,
iii) Samsun Şehirlerararası Otobüs Terminali' ne ilişkin olarak 35.050.000TL
olarak belirlenmiştir.

Buna göre, yukarıda belirtilen üç otogar toplam 50.400.000 TL  bedelle şirketimizce  satın  alınacak  olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu üç otogarın, satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra sırasıyla KDV hariç aylık 43.220TL, 31.568TL ve 179.449TL bedelle Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye kiraya verilmesine  karar vermiştir.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen gayrimenkullerin satın alınmasına kaynak temin etmek amacıyla,
* Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 480.000.000TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içinde ve tamamı nakden olmak üzere 24.000.000TL'den 72.000.000TL'ye çıkarılmasına, bu nakdi sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla Çarşamba, Havza ve Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin alış bedelini nakden ödemeye,

* Söz konusu sermaye artırımı sırasında rüçhan hakları kullanılmayan ve sonrasında halka arz edilecek olan paylardan kalanların Şirketimizin ana ortağı Avrasya Holding A.Ş. tarafından Borsada oluşan fiyat üzerinden satın alınacağına dair taahhütname verildiğine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine,
karar vermiştir."

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com

---

AVRASYA GYO’DAN SATIN ALMA

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,
Samsun, Havza ve Çarşamba otogarlarının toplam 50 milyon 400 bin lira bedelle
satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Avrasya Gayrimenkul’ün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan
özel durum açıklamasında, şirket Yönetim Kurulunun 24 Ocak 2011’de yaptığı
toplantıda, 7 Ocak 2011’de, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’den satın
alınmasına yönelik gerekli görüşme ve çalışmaların başlatılacağı ifade edilen;
toplam 10.800 metrekare kapalı alana sahip Çarşamba Şehirlerararası Otobüs
Terminali, toplam 3.953 metrekare kapalı alana sahip Havza Şehirlerararası Otobüs
Terminali ve toplam 19.200 metrekare kapalı alana sahip Samsun Şehirlerararası
Otobüs Terminalinin, bedeli şirketin sermaye artırımından sağlayacağı kaynaktan
nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
tarafından tespit edilen piyasa değerleri ve KDV hariç rayiç kira bedellerine de
yer verilen açıklamada, yine söz konusu gayrimenkullerin satın alınma
bedellerinin ise TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen rayiç
değerler göz önünde bulundurularak; Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne
ilişkin olarak 9 milyon 125 bin lira, Havza Şehirlerararası Otobüs Terminali’ne
ilişkin olarak 6 milyon 225 bin lira, Samsun Şehirlerararası Otobüs Terminali’ne
ilişkin olarak 35 milyon 50 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:
"Buna göre, yukarıda belirtilen üç otogar toplam 50 milyon 400 bin lira
bedelle şirketimizce satın alınacak olup, şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu üç
otogarın, satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra sırasıyla KDV hariç aylık 43
bin 220 lira, 31 bin 568 lira ve 179 bin 449 lira bedelle Avrasya Terminal
İşletmeleri A.Ş.’ye kiraya verilmesine karar vermiştir. Yukarıdaki hususlara ek
olarak, şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen gayrimenkullerin satın
alınmasına kaynak temin etmek amacıyla, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 480
milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde ve tamamı nakden olmak üzere 24
milyon liradan 72 milyon liraya çıkarılmasına, bu nakdi sermaye artırımından
sağlayacağı kaynakla Çarşamba, Havza ve Samsun Şehirlerarası Otobüs
Terminallerinin alış bedelini nakden ödemeye, söz konusu sermaye artırımı
sırasında rüçhan hakları kullanılmayan ve sonrasında halka arz edilecek olan
paylardan kalanların şirketimizin ana ortağı Avrasya Holding A.Ş. tarafından
Borsada oluşan fiyat üzerinden satın alınacağına dair taahhütname verildiğine
ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine karar vermiştir."
AA