Milli Emlak Denetmenleri, 2B için çatı istiyor!

Milli Emlak Denetmenleri, 2B için çatı istiyor!2B arazilerinin satışına en geç kasım ayında başlanacağı öğrenildi. Çalışmalarını hızlandıran Milli Emlak denetmenleri, bu süreçte etkili bir çalışma için vergi denetmenleri gibi doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı çalışmak istediklerini açıkladı


 

Geçen ay hayata geçen 'vergi denetiminde tek çatı modeli' vergi incelemesi yapan maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü ve vergi denetmenlerini sevindirirken, çatıya giremeyen Milli Emlak denetmenleri ve muhasebe denetmenlerini üzmüştü.

Çünkü bilhassa vergi denetmenleri Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı olmaktan çıkıp doğrudan bakanlığa bağlanmıştı. Böylece hem alacakları emekli maaşlarında iyileşme yaşanmış, hem merkez teftiş elemanlarının sahip olduğu lojmanda oturma, yurtdışı eğitim imkanından faydalanma, maaş artışı, üst düzey idari kadrolara geçiş imkanı gibi haklara kavuşmuşlardı.

Rotasyon bu memurlar için zorunlu olmaktan çıkmıştı. Özetle vergi denetmenlerinin bağımsızlıklarını kazandığını söyleyen Milli Emlak Denetmenleri Derneği (MEDDER) Genel Sekreteri Hasan Yılmaz, "Biz ise hl taşra bürokrasisine bağlıyız. Eğer biz de bağımsızlığımızı elde edersek gecekondu problemi, çarpık kentleşme, 2B gibi sorunlar daha çabuk ve daha etkili şekilde çözüme kavuşacak.

Hazine taşınmazları daha az işgale uğrayacak. İşgalciler de daha çabuk tahliye edilecek. Şehirleşme ve kentleşme daha planlı olacak. Raporlarımız daha hızlı diğer bakanlıklara ulaşacak." dedi. Halihazırdaki sistemin sorunun çözümünde pek etkili olmadığını dile getiren Yılmaz, yaptıkları incelemelerin taşra bürokrasisi içinde yok olma, baskı altında kalma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Batı'da uygulanan modelde Milli Emlak uzmanlarının doğrudan maliye bakanına bağlı çalıştığına işaret eden Yılmaz, "Hatta kamu mallarının denetimi özel sektöre devredilmiş durumda. Bizde ise defterdarlık ya da genel müdürlüğe bağlı durumda. Bu, etkili ve verimli çalışmaları engelliyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın amacının çarpık kentleşmeyi yok etmek ve konut açığını gidermek olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Tek çatı altına alınırsak biz de bu amaca daha etkili hizmet etmiş olacağız." dedi. Konuyu kamu kesimine anlatmaya hazırlanan Milli Emlak denetmenleri, milletvekilleri ve müsteşarlardan konuyu görüşmek için randevu aldı. Müsteşarlıktan alınan bilgiye göre konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor, ancak içerik gizli tutuluyor. Milli Emlak uzmanları daire başkanlarına, olmadığı yerde defterdara bağlı işlerini yürütüyor. Türkiye'deki taşınmazların yüzde 55'ini denetlemekle görevli Milli Emlak denetmenleri, hastane, okul, askeri bina, lojman, kıyılar, arsa satışları ve taşınır kamu mallarını denetliyor. 68'i kontrolör, 303 Milli Emlak denetmeni var.


Arif Bayraktar / ZAMAN