Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı!

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı                    Maliye Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, Resmi Gazetenin bugünkü
 sayısında yayımlandı.
                Buna göre, Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi ve
 irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin ihale işlemleri, tebliğde belirtilen
 'istisnalar' dışında ilanlar yapılmak suretiyle, pazarlık usulüyle
 gerçekleştiriliyor. Ancak bazı yatırımcılara ve kuruluşlara ilan yapılmaksızın
 doğrudan kullanma izni verilebiliyor veya irtifak hakkı tesis edilebiliyor.
                Yapılan değişiklikle projeye dayalı organize hayvancılık yatırımlarında
 toplam proje maliyet bedelinin en az 20 milyon ABD Doları karşılığı lira
 tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz
 kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya ilan
 yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis
 edilebilecek.
AA