31 / 01 / 2023

Mimarlar Odası Antalya şžubesi'nden, 'Yatırımlara karşı değiliz' kitabı!

Mimarlar Odası Antalya şžubesi'nden, 'Yatırımlara karşı değiliz' kitabı!

Mimarlar Odası Antalya şžubesi tarafından  bastırılan 'Hukuk Mücadelemizden Örnekler' adlı kitap, odayı yatırımlara karşı  oldukları yönünde eleştirenlere ücretsiz olarak verilecek Mimarlar Odası Antalya şžubesi Başkanı Osman Aydın, düzenlediği basın
 toplantısında, kendilerine yönelik suçlamalara belgeleriyle yanıt vermek
 amacıyla, odanın 1988 yılından bu yana açtığı 100 davadan 24 'ünün, 'Hukuk
 Mücadelemizden Örnekler' adlı bir kitap haline getirildiğini kaydetti. Aydın,
 500 adet basılan kitabı, çeşitli konularda kendilerini suçlayanlara ücretsiz
 olarak gönderileceğini ifade etti.
               
 Son dönemde 100. Yıl Alanı ve Lara 'daki davalar nedeniyle yaptıkları
 itirazların, 'yatırımlara karşı olmak' gibi algılandığına değinen Aydın,
 'şžubemiz bilimsel, teknik doğrulara aykırı uygulamalara yönelik eleştirilerini
 nasıl alternatifleriyle zenginleştirdiyse, suçlamalara karşı da boş tartışmalar
 yerine belgelerle yanıt vermeyi uygun görmektedir. Bu amaçla, suçlamalara karşı
 belgeleri de içeren üç-dört yayınla bu dönem yanıt verecektir' dedi.
               
 Aydın, odanın yerel ve merkezi yönetimce yapılan yanlışlar ve
 olumsuzluklara karşı 100 'den fazla dava açtığını, hemen hepsini de kazandıklarını
 bildirdi. Kentte yerel yönetimlerin doğru şekilde yaptığı plan ve projelere de
 destek verdiklerine dikkati çeken Osman Aydın, odanın kuruluşundan bu yana kentin
 her türlü mimari sorunun çözümüne katkıda bulunduklarını, yapılan yanlışlıklar ve
 olumsuzlukların karşısında durduklarını ve kamu yararına olmayan politikalar
 karşısında hangi parti iktidarda olursa olsun aynı duruşu sergilediklerini
 anlattı.
               
 Son dönemde, ülkenin çarpık kentleşme gibi sorunlarla karşı karşıya
 kaldığına değinen Aydın, bazı kesimlerin çarpık kentleşmeden mimarları sorumlu
 tuttuğunu ifade etti. Aydın, 'Bu bağlamda siyasiler, çeşitli meslek grupları,
 yerel yöneticiler, kendi sorumluluklarını gizlemek için 'Bu yapıların projelerini
 mimarlar yaptı, sorumlusu onlardır ' gibi yaklaşım içindedirler' diye konuştu.
               
 Aydın, ayrıca, Anayasa 'nın kendilerine verdiği sorumlulukların gereğini
 yerine getirmeye çalışanlar için, 'Siyaset yapıyor' demenin de 'aymazlık'
 olduğunu savundu.
               
 Osman Aydın, 'Bugünkü iktidar sanki kendilerinden önce iktidar
 olanların, kamu ve toplum yararına olmayan kararları, girişimleri, yaptırımlarına
 karşı örgütümüz sessiz kalmış ya da onaylamış da kendilerine karşı ayrı bir
 tavır, duruş sergiliyormuşuz gibi bir his uyandırmaya çalışmaktadır' dedi.

AA
Geri Dön