Mirasçılar ve ev sahipleri dikkat!

Mirasçılar ve ev sahipleri dikkat!

Türkiye'deki malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesiyle ödenen miras vergisi ve kira geliri olan vatandaşlardan alınan emlak vergisi ödemeleri için son haftaya girildi.Türkiye'deki malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesiyle ödenen miras vergisi ve kira geliri olan vatandaşların yılda 2 kez ödediği emlak vergisi için son haftaya girildi.

MİRAS VERGİSİ

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor.  Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda da veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Bu durumda mirasçılardan her yıl iki kere vergi alınıyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit olarak ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu da kapatılıyor. Miras vergisi ödemelerinizi 2 Aralık tarihine ödeyebilirisiniz.

Miras vergisinde istisna;
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

EMLAK VERGİSİ

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi 2 Aralık'ta sona eriyor. Emlak vergisi borcu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi'nden öğrenilebiliyor. Ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alınıyor.

Vergi değeri
1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL
2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865
3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL
4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL

Emlak vergisinde muafiyet
- Hiçbir gelir olmayan,
- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,
- Gaziler,
- Engelliler,
- Şehitler,
- Dul ve yetimler,
- İşsizler emlak vergisi ödemiyor.

Emlak vergisi ödemeleri için son günler!

Veraset ve intikal vergisinde beyanname!