Mirasçılara tapu kolaylığı

Mirasçılara tapu kolaylığı Mirasçılara tapu kolaylığı

Tapu Kanunu'da yapılan değişiklikle mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan mülkiyetten payına düşen hissesini alabilecekMirasçı sayısının fazla olması sebebiyle çözülemeyen mülkiyet sorunlarında, mirasçıların hisseli olan ve paylaşılamayan mülkiyetten payına düşen hisseleri alması kolaylaşacak. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen Tapu Kanunda değişiklik öngören kanuna, AKP'lilerce eklenen maddeye göre, bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetini, faili mülkiyete dönüştürme talebinde bulunması halinde, tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara, süre belirleyerek itirazlarını bildirmeleri için duyuru yapacak.

Mirastan tasarruf
Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazın ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti, faili mülkiyete dönüştürülecek ve hisse, mirasçı adına tapu siciline tescil edilecek. Böylece, bir mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan mülkiyetten payına düşen hissesini alabilecek.
AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, düzenlemeyle insanların uzun yıllar kendilerine miras kalmış maldan tasarruf edememeleri gibi bir sakıncanın ortadan kalkacağını söyledi.
Kaynak, "Düzenlemeyle, mirasçılarından birinin veya birkaçının mahkemeden almış olduğu veraset ilamına göre tapu sicil müdürlüğüne müracaatı, tapu sicil müdürlüğünün tebligat masraflarını da ilgiliden almak kaydıyla taraflara makul bir süre için davet göndermesi ve bu süre sonunda yine mahkemeden alınmış mirasçılık belgesine istinaden pay ve paydaşları belirlemesi, dolayısıyla da netice itibarıyla müşterek mülkiyete geçilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Kangren olmuştu
AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu da, düzenlemenin Türkiye'de çok önemli bir sorunu ortadan kaldıracağını savunarak şöyle konuştu: "Yıllardan beri kangren olmuş, üç kuşak, beş kuşak geçmiş, dedesinin dedesinden miras yoluyla kalan gayrimenkullerin bir şekilde varislerine intikal ettirilememesi nedeniyle ciddi anlamda vatandaşlarımızın bu konuda sıkıntıları vardı. Bütün varislerin bir araya gelmesi, bu varislerin bir araya gelmesi neticesinde rıza göstermeleri, rıza gösterdikten sonra da üzerinize düşen hisseli tapunun alınması sağlanıyordu. Bu değişiklikle birlikte, artık, varislerden herhangi biri, tapu harcını ödemek kaydıyla hisseli bir şekilde tapusunu alabilecek. Daha önce bu hisseli tapuyu alamıyordu. Üzerine düşen hisse miktarı belli değildi. Bunun ortadan kaldırılmasıyla birlikte çok ciddi anlamda sıkıntıdan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Gerçekten Türkiye'mizde, baktığınızda, bu hisseli tapuların hisseli bir şekilde mirasçılara dağıtılması noktasında binlerce mirasçısı olan ve çözülemeyen, kangren olmuş tapuları, mülkiyetleri hep birlikte biliyoruz, görüyoruz."

Radikal