Çukurova Balkon

MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi kuruldu!

MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi kuruldu! MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi kuruldu!

MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi 60 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Kaşıkçı imzasıyla kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi 60 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Kaşıkçı imzasıyla kuruldu. 


MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 4.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7   Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma  tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd,  araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve  yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. EMLAK 15 Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri , mesken, ev,apartman, işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,  satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını  çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket ayrıca konusu ile ilgili olarak; 16. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir. 17. Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. 18. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir,bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak,aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak,devir ve temlik etmek ve teminata vermek. 19. Konusu ile ilgili her türlü ithalat ,ihracat, ticaret,mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir.Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. 20. Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları,pazarlama faaliyetleri yapabilir.Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. 21. Konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edavat, techizat,nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası  satın alabilir, satabilir,kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham,yardımcı, yarı mamül ve mamül madde satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir. 22. Konusu ile ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


MK Konak İnşaat Emlak Limited Şirketi adres; AKŞEMSETTİN MAH.ORHANGAZİ CAD.GARİP SK.10/1 SULTANBEYLİ