MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Mahmut Çelik imzasıyla kuruldu.
MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Mahmut Çelik imzasıyla kuruldu. 


MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni  mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat  ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak.Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak.Peyzaj projesi ve uygulaması yapmak.Dekorasyon yapmak,tadilat,rövele restorasyon ve onarım yapmak.   2- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  3-İç mimari ve dekorasyon işlerinin proje ve taahhüdünü yapmak. 4- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.    5- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.                  7- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  8- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 9- Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 10- Turizme yönelik otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek,işletmeye vermek,bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak,kiraya vermek.  11-Turizm sektörü kapsamına giren her türlü ticari faaliyetleri yürütmek, kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. 12- Şirket her türlü kafe çay bahçeleri açar, kiralar,kiraya verir ve işletmesini yapar. 13- Şirketin faaliyet konusu kapsamında zamam zaman ortaya çıkacak şirketin yararına diğer ticari faaliyetlerde bulunmak. 14- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü malın alımını,satımını,ithalatını ve ihracatını yapmak. 15- Her türlü inşaat malzemesi alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 16- Konusu ile ilgili danışmanlık hizmeti yapmak B-Şirketin Amacını Gerçekleştirebilmek için Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir.  1-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat,ihracat ,dahili ticaret ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk                             acentelik mümessillik işleri yapabilir,ticari,mali idari faaliyette bulunabilir.  2-Konusu ile ilgili iç ve dış ihalelere,fuarlara yurt içinde ve yurt dışında katılabilir.  3-Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan  gerçek ve tüzel  kişilerden kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir emtia senetleri karşılığı akreditif  yatırım kefalet kredileri ve açık krediler  temin edilebilir. 4-Konusu ile ilgili olarak araziler, fabrikalar, mağazalar, marketler, dükkanlar,depolar açmak işletmek , satın almak ,satmak,kiralamak,kiraya vermek 5-Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari yatırımlar yapabilir, gerekli olan makine ve tesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmü şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi ayni haklar temin edebilir.Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini  kabul edebilir.Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir,bunları devir ve temlik edebilir mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin  edebilir. 6-Şirket işleri için gerekli her nevi taşıt araçları,gemi iktisap edebilir,kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir. 7-Şirketin konusuna giren işler için yurt içi ve yurt dışı teşekkül müessese ve bankalarla uzun,orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir,kredi alabilir.Her nevi şirket ve iştirakler kurabilir,başka şirketlere  teşebbüs ve iştirak edebilir,mevcut olanları devralabilir ve bunlarla ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


MMC Mimarlık Mühendislik Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres; AKSARAY MAH.KÜÇÜKLANGA CAD. 61/A FATİH