03 / 07 / 2022

Muharrem Yıldırım Mimarlık Limited Şirketi kuruldu!


Muharrem Yıldırım Mimarlık Limited Şirketi Maltepe'de Muharrem Yıldırım tarafından kuruldu.Muharrem Yıldırım Mimarlık Limited Şirketi Maltepe'de Muharrem Yıldırım tarafından kuruldu.

Muharrem Yıldırım Mimarlık Limited Şirketi konusu:
A.- Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak.ve ana sözleşmesinde yazılı diğer işler...