Mustafa Demir:Kentsel Gelişme Stratejisi çok önemli

Mustafa Demir:Kentsel Gelişme Stratejisi çok önemli Mustafa Demir:Kentsel Gelişme Stratejisi çok önemli

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, üzerinde çalışılan Kentsel Gelişme Stratejisinin büyük önem taşıdığını ifade ettiBayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, üzerinde çalışılan Kentsel Gelişme Stratejisinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Çünkü bu strateji, bir ortak irade, kararlı duruş, yeni bir sistemin somutlaşması olarak değerlendirilebilir" dedi. Demir, Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) Proje Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir gelişme sağlanmasının, kalkınma planında öncelik olarak belirlendiğini ve 2010 Programında kentsel gelişme ve eylem planının Haziran ayı sonuna kadar hazırlanmasının karara bağlandığını söyledi.

KENTGES'in aşamalı ve katılımcı bir süreçle hazırlanmakta olduğunu, Kentleşme Şurasının çalışmalara temel oluşturduğunu anlatan Demir, Kentsel Gelişme Stratejisinin Türkiye'nin kendisine has öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda "geçilmesi gereken safhaları ve ulaşılması gereken hedefleri" belirlediğini kaydetti.

Belgenin, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler için "üst düzeyde bir yol haritası niteliği" taşıdığını kaydeden Demir, "Bu çok önemlidir. Çünkü bu strateji, bir ortak irade, bir kararlı duruş, yeni bir sistemin somutlaşması olarak değerlendirilebilir" dedi.

Belgenin sadece Bayındırlık ve İskan Bakanlığının değil, Türkiye'nin belgesi olacağını ifade eden Demir, toplam 70 ayrı strateji, 278 eylem belirlendiğini, eylemler kapsamında 45 farklı kurum ve kuruluşun sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. Demir, eylemlerin büyük bölümünün mevzuat düzenlemesi olduğunu ifade ederek, kurumsal yapılanma çalışmalarının genel bütçeden karşılanması konusunun da yer aldığını söyledi.

Bakanlığın strateji belgesi içinde önemli sorumluluk üstlendiğini, uygulama ve izleme çalışmalarını koordine edeceğini belirten Demir, tüm tarafların belgeye sahip çıkılmasını istedi, emeği geçenlere teşekkür etti.

KIRAÇ: "PLANLAMA HIZI, KENTLEŞMENİN GERİSİNDE KALDI"
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Önder Kıraç da konuşmasında, Türkiye'nin 1950'lerden itibaren yaşadığı hızlı kentleşme sürecinin, sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti. Kıraç, şöyle konuştu: "Planlama anlayışı ve planlama hızı, kentleşme hızının gerisinde kaldığı için yeni gelen insanlarımız kentlerde kendi kültürleriyle birlikte gelmişler ve kendi kültürlerinin temsilcisi olmuşlar. Bu sebeple bugün, günümüzde kentlerimize baktığımızda, çeşitli altyapı sorunlarıyla birlikte sosyal ve ekonomik sorunların da bir bütün olduğunu ve dolayısıyla kentlerimizde gözle görülebilir bir yozlaşma, çarpıklaşma ve görsel kirlilik oluştuğunu hep birlikte görüyoruz." Sorunun bu kadar geniş kapsamlı ortaya çıkmasının, hükümetin orta vadeli programında da ele alındığını ve Kentsel Gelişme Stratejisinin hazırlanması gereğinin ortaya konduğunu belirten Kıraç, çalışmaların çok kapsamlı yürütüldüğünü, bir "ortak akıl projesi" oluşturulduğunu anlattı. Kıraç, KENTGES'in "ulusal düzeyde bir referans çerçeve belgesi niteliği taşıyan yol haritası" olduğunu söyledi.

KENTGES
KENTGES Projesiyle "kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke, strateji ve eylemleri ortaya koyan ve bunların uygulama esaslarını belirleyen ve bir eylem programına bağlayan ulusal bir dokümanın elde edilmesi" amaçlanıyor. KENTGES, özellikle, planlama sistemi, ulaşım ve altyapı, konut, dönüşüm, afetlere hazırlık, doğal ve kültürel varlığın korunması, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklar, yerleşmeler ve çevrebilim, göç ve sosyal politikalar, ekonomik yapının güçlendirilmesi ve katılım konularında strateji ve eylemleri içeriyor. Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in verdiği bilgiye göre, bugünkü toplantıda çalışmanın geldiği noktayla ilgili görüş, eleştiri ve öneriler alınacak. Bu çerçevede tekrar çalışma ele alınacak ve Strateji Belgesi, DPT'nin sekreteryasını yaptığı YPK kararıyla yürürlüğe konulacak.
AA