MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yıldırım Çelik ve İkram Atmaca ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 29 Aralık'ta Pendik, Sülüntepe Mahallesi, Salih Sokak'ta kuruldu.MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yıldırım Çelik ve İkram Atmaca ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 29 Aralık'ta Pendik, Sülüntepe Mahallesi, Salih Sokak'ta kuruldu. 


MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a.)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde  ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin  yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. İNŞAAT MALZEMELERİ a-) Her türlü inşaat ve yapı malzeme teknolojilerinin, alet ve makinelerinin her türlü izolasyon ve sıhhi tesisat malzemeleri ve aletlerinin yedek parça ve aksamının nalburiye, hırdavat, kantariye, malzeme, boya ve dekorasyon malzemelerinin  imalatı, dahili ticareti, pazarlaması, plan, proje, mühendislik hizmetleri, hafriyat, nakliyat, taşımacılık işlerini müteahhit ve taşeron olarak yapmak, yaptırmak, kiralamak, satın almak, satmak, işletmek, araziler satın almak, menkul ve gayrimenkuller edinmek,  parselasyon,aplikasyon, maket çalışmaları gibi işlerle ilgili  faaliyetlerde bulunmak. b-)İnşaat malzemeleri, yapı malzeme ve elemanları inşaat yapımında kullanılan mamul ve yarı mamul malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, imal edilecek tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. c-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,  fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. d-)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar  teslimi taahhüt etmek. e-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet  teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon,  doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale  şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. f-)  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. NALBURİYE a-) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo mozaik mamulleri,  tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak ve şubeler açmak. ELEKTRİK MALZEMELERİ a-) Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları iletken ve yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bayilikleri almak ve vermek, şubeler açmak. b-)Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, c-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. d-)Her türlü yapıların tesisleri, turistik, sportif tesislerin, parkların, bahçelerin elektirik tesisat sistemlerinin yapım ve taahhütlerinde bulunulması, her türlü elektrik tesisat malzemelerinin, trifaze elektrik tesisat malzemelerinin, elektrik sayaçlarının, elektrik sigortalarının, şalterlerin, konütatörlerin, anahtarların, prizlerin, topraklamaları, her türlü lambaların, elektrik kumanda tablolarının, elektrik  kablolarının,  tesisat borularının, alım satım, ithal ve ihracı, elektrik sanayinin gerektirdiği  bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması.


MYK Eko İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Sülüntepe Mahallesi, Salih Sokak 1/A