Nasıl devre mülk sahibi olunur

Nasıl devre mülk sahibi olunur

Sabah Gazetesi yazarı Nüsa Uğur, bu haftaki yazısında nasıl devre mülk sahibi olunabileceğini, devre mülk kullanım sürelerini, devre mülkün devir ve tesliminin nasıl yapılacağı konusunu kaleme aldı...Mehmet Koz/Bakırköy-İstanbul Beş yıl önce bir kaplıca bölgesinde devre mülk satın almıştık. Yıllık aidatların Dolar olarak tespit edilen değerinin sabit olacağı söylenmişti. İlk yıllar sabit ödendi ancak, daha sonra sürekli artırılmaya başlandı. Ayrıca da daireler çok bakımsız, ne yapmalıyız

Devre mülk, taşınmaz mallardan zamanla sınırlı yararlanma hakkı sağlayan, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. On beş günden az olmamak üzere, kat irtifakına veya kat mülkiyetine çevrilmiş ya da müstakil yapılarda kurulabilir. Termal kaplıcalar, yayla, kış, deniz turizminin olduğu bölgelerde belli sürelerde bir ev ortamında yararlanmanın keyifli olduğunu düşünüyorum. Bakım, onarım ve temizlik işlerinin de yönetimler tarafından yapılması özellikle hanımlar için tercih edilebilir.

Devre mülklerde kullanım dönem süreleri, devre mülkün devir ve teslimi, mülkten yararlanma şekli ve usulleri, yöneticilerin seçimi, hak ve sorumluluklar, büyük onarımlar için ayrılacak periyodlar ve bakım masrafları gibi hususların hepsi devre mülk sözleşmesinde belirtilmelidir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

Devre mülk sözleşmesi yönetim plânı hükmündedir. Dönem bakım ve onarım masrafları ile ilgili bir madde var ise ona uyulur; yoksa kat malikleri kurulunun alacağı karara göre yılık ödemelerinizi yapmalısınız. Ayrıca bir eve, birçok kişi ortak olduğu için ve devre mülk hakkı Kat Mülkiyeti Yasası içerisinde yer alması nedeniyle uygulamada birçok sorunla karşılaşılmakta.
Yöneticiler, bakım ve onarım işleriyle bağımsız bölümlerin içini, dışını ve çevresini de üstlenmeli ki tüm devre mülk malikleri yapılanlardan yararlansın, tatillerini huzur içinde geçirebilsinler.

Bu yüzdendir ki devre mülk sözleşmesinin çok dikkatli incelenmesi, hakların neler olduğunun bilinmesi ve bunun resmi bir şekilde yapılması gerekir. Kat Mülkiyeti Kanunu devre mülk hakkında, sözleşmede veya yönetim plânında hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinin uygulanacağına işaret etmektedir. Okuyucumuza bu hususlar doğrultusunda hareket etmesini öneriyorum. 

Gülşen Doğru/Sarıyer-İstanbul Binamızda bütün daireler konut olarak kullanılmakta. Bir komşumuz dairesini büro olarak kiraya verdi. Konutlar büro olarak kiraya verilebilir mi ya da kullanılabilir mi

Kat Mülkiyeti Yasası'nın yasak işler maddesinde bağımsız bölümde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen yerlerde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Ayrıca yine tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.

Bu arada Şubat 2011 yılında yapılan bir değişikliğe göre, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca devam eder. Aynı şekilde serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirler tarafından açılan bürolar içinde geçerlidir.

Ancak binanızın yönetim plânında açıkça bağımsız bölümlerin mesken olarak kullanılacak hükmü var ise buna uygun davranılır. Çünkü yönetim plânı bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme hükmündedir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere apartmanınızın yönetim plânında bağımsız bölümlerin konut olarak kullanılacağı ile ilgili hüküm, yasak var ise büro olarak kullanılamaz ya da kiraya verilemez; böyle bir hüküm yoksa büro olarak (avukat, doktor muayenehanesi, mali müşavir, mühendislik,mimarlık büroları) kullanılabilir, kiralanabilir.

NÜSA UĞUR/Sabah Emlak