Neva Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Neva Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Neva Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile Adnan Fidan, Davut Yağız, Savaş Yağız tarafından kuruldu.


Neva Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy’de  1 milyon TL sermaye bedeli ile Adnan Fidan, Davut Yağız, Savaş Yağız tarafından kuruldu.

Neva Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapıları, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir,cam,ahşap,kompozit prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. 2- Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. 3- Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak. 4- Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. 6- Her nevi yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izalasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum,çakıl,mıcır,çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portati ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak,kiraya vermek ve satmak. 7- Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava taşımacılığında kullanılan her türlü nakil vasıtaların ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak. 8- Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir. 9- Şirket konuları ile ilgili olarak ithalat ihracat yapmak, konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere girmek ,konuları ile ilgili olarak vasıtaları satın almak kiralamak kiraya vermek satmak, konuları ile ilgili olarak arsa arazi gayri menkuller satın almak satmak kiralamak kiraya vermek, gerektiğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurar gerektiğinde ipotek tesis yapmak devir ferağ tevhit ifraz kurmak gerektiğinde bunları fek etmek konuları ile ilgili olarak girişilen ve iş taahhütlerinden dolayı başkalarına ait taşınmazların ve taşınabilir malların üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin malları,üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak , konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişilere devir etmek başkalarına ait olanları devralmak konuları ile ilgili imalathaneler fabrikalar depolar mağaza büro teşhir salonu idari hizmet yerleri açmak konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı fuar sergi panayır ve konferanslara katılmak konuları ile ilgili olarak mümessillikler acentelikler ve bayilikler almak vermek ve yaptırmak 10- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, isletmek, kiralamak, kiraya vermek. 11- Her çesit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. 12- Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

Adres: ANADOLU MH.YILMAZTÜRK SK. NO:11/1 ARNAVUTKÖY