Niyazi Kesler, Şaheser Yapı A.Ş.'yi kurdu!

Niyazi Kesler, Şaheser Yapı A.Ş.'yi kurdu!Şaheser Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Niyazi Kesler, Başkan Yardımcısı olarak Arif Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Ahmet Duman görev yapacak...


 Şaheser Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul Bahçelievlerde Niyazi Kesler, Ahmet Duman, Arif Yavuz, Yaşar Murat ve Mehmet Aktaş tarafından kurulan yeni bir şirket.

Firmanın iş konusu; Her nevi inşaat ve taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethaneler, sanayi ve ticari iş merkezlerinin imar ve inşaatı.... Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir resmi ve özel kişilerin gayri menkulleri karşılığında kat karşılığı usulü ile inşaat işleri yapabilir iştigal konuları ile ilgili her türlü tesisleri kurabilir. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul malları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ifraz ve tevhit edebilir maliki bulunduğu gayrimenkul mallar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallarda satın alabilir. Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı menkul ve gayrimenkul malları ihtiyacı dışında kaldığı zaman kiraya verebilir ve satabilir. Şirket maliki bulunduğu gayrimenkul mallar üzerinde (borç ve taahhütlerinin teminatı için) her derecede rehin ve ipotek tesis ettirebileceği gibi başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehinde tesis edilmiş rehin ve ipotekleri de kabul edebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir olarak belirlendi.

800 bin TL sermayeye sahip olan Şaheser Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.nin ortakları arasındaki sermaye dağılımı şöyle;

160 bin TLsi Niyazi Keslere,
160 bin TLsi Ahmet Dumana,
200 bin TLsi Arif Yavuza,
200 bin TLsi Yaşar Murat Takura,
80 bin TLsi ise Mehmet Aktaşa ait.

Şaheser Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Niyazi Kesler, Başkan Yardımcısı olarak Arif Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Ahmet Duman görev yapacak.

Adres: Yenibosna Çobançeşme Mahallesi-Bahçelievler
Tel: 0212 652 04 52


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com