04 / 07 / 2022

Ocak'ta Burdur'da 168 konut satıldı!

Ocak'ta Burdur'da 168 konut satıldı!

2015 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %12,3, yüzölçümü %16,4, değeri %11,4, daire sayısı %15,5 oranında azaldı.Yapı ruhsatı verilen binaların 2015 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 184,1 milyon m2 iken; bunun 100,4 milyon m2'si konut, 48,8 milyon m2'si konut dışı ve 34,9 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. 


Kullanma amacına göre 131,3 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 13,1 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

 

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 154,3 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 26,4 milyon m2 ile devlet sektörü ve 3,3 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 870 bin 515 dairenin 803 bin 507'si özel sektör, 52 bin 745'i devlet sektörü ve 14 bin 263'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı. 


İllere göre 36,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 17,1 milyon m2 ile Ankara, 7,4 milyon m2 ile  İzmir  illeri izledi. 

Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Muş ve Hakkari oldu. 


Daire sayılarına göre, İstanbul ili 193 bin 744 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 62 bin 697 adet ile  Ankara  ve 39 bin 783 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Şırnak oldu.Yapı kullanma izin belgesi verileri yapıların yüzölçümü % 6,6 azaldı 2015 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %12,0, yüzölçümü %6,6, değeri %0,3, daire sayısı %6,0 oranında azaldı. 


Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2015 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 141,4 milyon m2 iken; bunun 83,6 milyon m2'si konut, 34,2 milyon m2'si konut dışı ve 23,7 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. 


Kullanma amacına göre 104,3 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,2 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi. 


Yapı sahipliğine göre, özel sektör 124,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 13,0 milyon m2 ile devlet sektörü ve 3,7 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 724 bin 331 dairenin 668 bin 444'ü özel sektör, 39 bin 103'ü devlet sektörü ve 16 bin 784'ü yapı kooperatifleri tarafından alındı. 


İllere göre 25,0 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 15,6 milyon m2 ile Ankara, 8,4 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Muş oldu. 


Daire sayılarına göre, İstanbul ili 146 bin 846 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 66 bin 288 adet ile Ankara ve 46 bin 509 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Muş ve Şırnak oldu. 


İnşaat sektörü, yatırımlarla doğrudan ilgili olması nedeniyle ekonominin genel durumundan kolayca etkilenebilen bir sektördür. Fabrika, atölye, imalathane, mağaza, dükkan gibi işyerlerinin faaliyet olarak ekonomiye kazandırılması, ihtiyaç duyulan mekanların yapımı ile mümkündür. İnşaat sektörünün üretimi, genel ekonomik yapıdaki değişim hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Ülkemizde, inşaat sektörünün en önemli faaliyeti olan konut üretimi; şehirleşme, halkın barınması, istihdam gibi sosyal konuları da kapsadığından, sektörün gelişimi sosyo-ekonomik yapının da gelişiminin göstergelerinden birini oluşturmaktadır. 


Yapı izinleri Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinden yetkili idarelerce adres eşleştirmesini yaptıktan sonra düzenlenmektedir. UAVT üzerinden yapı izni düzenlenme sistemi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir tebliğ ile 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren UAVT dışında yapı izni düzenlenmesini yasaklanmıştır. Sistemin sorumluluğu ilk başlarda TÜİK'te kalmış, sistemin yaygınlaşmasını müteakip 2009 yılının sonunda ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİGM) devir edilmiştir Bu tarihten sonra TÜİK sistemin bir kullanıcısı durumuna gelmiştir. UAVT üzerinden yapı izni düzenleyen yetkili idareler kontrol amaçlı olarak, herhangi bir sebeple yapı izni düzenleyemeyip eski formatta form düzenleyen yetkili idareler ise yapı izinlerinin bir nüshasını TÜİK Bölge Müdürlüklerine göndermektedir. Eski formatta olup UAVT üzerinden düzenlenmeyen yapı izinlerinin veri girişi TÜİK bölge müdürlükleri tarafından merkez tabanlı bir local web programı üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca bölge müdürlüklerimiz UAVT üzerinden düzenlenip TÜİK'e bir nüshası gönderilen yapı izinlerinin onay kodu olmayanlarının bülten numaralarını kontrol amaçlı olarak merkeze bildirmektedirler. Burdur Yenigün Gazetesi