Oktay Çolpan'dan yeni imar planı açıklaması!

Oktay Çolpan'dan yeni imar planı açıklaması! Oktay Çolpan'dan yeni imar planı açıklaması!

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Çolpan'ın o açıklamaları...Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamalar: 


"03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı resmi gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yayımlanmıştır. 


Yönetmeliğin geçici 3. Maddesinde; 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 01/10/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahiplerinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlük olan Yönetmeliğinin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez. 


Denildiği için eski yönetmeliğin geçici 10. Maddesinin hükmü devam etmekte olup 30/05//2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre işlemler 01/10/2017 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca yeni Planlı Tip İmar Yönetmeliğinin 71. Maddesinde; 


MADDE 71 -(1) Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 


Denildiği için yeni yönetmelik hükümleri de 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihe kadar mevcut yönetmelik uygulanmaya devam edecektir. 

İlgili tüm meslek odaları, proje müellifleri, mal sahipleri, yapı denetim şirketleri ve inşaat sektöründeki tüm temsilcilerin bu doğrultuda hazırlıklarını yapması ve çalışmalarına devam etmesi ve gerekli tedbirlerini alarak mağduriyet yaşamamaları için gereğini rica ederim."Habertrak Gazetesi