ONS Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.şž. kuruldu!

ONS Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.şž. kuruldu!

ONS Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Anonim şžirketi 'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak İlyas Özkök, Başkan Yardımcısı olarak Lütf Özkök ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Bülent Özkök görev yapacak...


ONS Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Anonim şžirketi, İlyas Özkök, Aynur Özkök, Bülent Özkök, Lütfi Özkök ve Abdullah Hakan Özkök tarafından İstanbul Bahçelievler 'de kuruldu.

100 bin TL sermayeye sahip şirketin ortakları arasındaki dağılım şöyle;

20 bin TL 'si İlyas Özkök 'e,
10 bin TL 'si Aynur Özkök 'e,
20 bin TL 'si Bülent Özkök 'e,
25 bin TL 'si Lütfi Özkök 'e,
25 bin TL 'si ise Abdullah Hakan Özkök 'e ait durumda.

Firmanın iş konusu; Otel,motel,pansiyon,tatil köyü,kamping ve benzeri konaklama tesisleri ile her türlü turistik tesisler kurmak, işletmek,kiralamak,kiraya vermek,alım ve satımını yapmak ve bu amaçla kurulumu veya kurulacak yerli ve yabancı şirkete ve teşebbüslere iştirak etmek ortak olmak yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi kuruluşlara inşaat sektörüne ilişkin olarak toplu konut ulaştırma tarım turizm hizmet sanayi ve ticaret sektörüne ait her türlü inşaatlar yapmak yaptırmak kiralamak kiraya vermek yapım ve taahhütlerinde bulunmak satmak ve devretmek gerek kendi arsaları üzerinde gerekse üçüncü kişilere ait arsalar için malikleri ile anlaşarak arsa karşılığı kat irtifakı tesis edip katlar ve bağımsız bölümler meydana getirerek bu bölümlerin satışını yapmak. şžirket gayrimenkulleri üzerinde kat karşılığı veya başka suretlerle başka kişi ve kuruluşlara inşaat yaptırmak veya başka kişi ve kuruluşların gayrimenkulleri üzerinde kat karşılığı veya başka suretlerle inşaat yapmak. şžirket amacına ulaşmak için faaliyetini sürdüreceği gayrimenkulleri satın alabilir üzerindeki binayı yıkıp yeniden bina yapabilir arsa ise üzerine bina yapabilir. Gayrimenkuller almak ve satmak gayrimenkuller üzerinde her çeşit tasarrufta bulunmak irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve çözmek gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek cins tashihlerini yaptırmak şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün ilgili belediye veya kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek rehin ve sairayni haklar tesis etmek ve çözmek gayrimenkulleri kiraya vermek üçüncü kişi ve kuruluşlardan her çeşit gayrimenkul kiralamak kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek teminat veya ticari gayelerle başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek rehin vesaire aynı haklar tesis etmek ve çözmek bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak Menkul işletme rehini ve finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek kefil olmak ve kefalet kabul etmek ve ana sözleşme sinde yazılı olan diğer işleri yapmak.

ONS Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Anonim şžirketi 'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak İlyas Özkök, Başkan Yardımcısı olarak Lütf Özkök ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise Bülent Özkök görev yapacak.

Adres: Zafer Mahallesi-Bahçelievler
Tel: 0212 652 67 50


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com