OYAK Adana Çimento'dan 80 milyon dolarlık yatırım!

OYAK Adana Çimento'dan 80 milyon dolarlık yatırım!

OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, Akdeniz Bölgesinin yarım asırlık, bilinen en köklü sanayi tesislerinden olan Adana Çimentonun yeni yatırım planını açıkladı.

Çağlar, açıklamasında "Adana Çimentonun bölgesel liderliğini devam ettirmek ve ülkemizin büyümesine paralel olarak artan çimento ihtiyacını karşılamak üzere İskenderunda yaklaşık 80 Milyon Dolara mal olacak bir klinker üretim hattı yatırımına başlanacaktır" dedi.

Mevcut durumda yıllık 2.3 Milyon Ton klinker ve 5.5 Milyon Ton çimento üretim kapasitesine sahip olan  Adana  Çimento'nun yeni yatırımla birlikte klinker üretim kapasitesini 3.3 Milyon Tona yükselteceğini bildiren Çağlar, "Böylelikle Doğu Akdeniz Bölgesinin en yüksek klinker ve çimento üretim kapasitesine de ulaşılmış olacaktır. Türkiyenin yüksek büyüme hızını desteklemek ve dolayısı ile artan çimento talebini karşılamak üzere alınan bu karara dair Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınmış olup yatırım ile ilgili teknik çalışmalara başlanmıştır" diye konuştu.

Celal Çağlar, "Yatırımın Ekim 2011 tarihinde başlaması, 2 yıl içinde tamamlanması ve devreye alınması planlanmaktadır. 80 Milyon Dolara tamamlanması beklenen projenin finansmanında %  50 - 70 civarında kredi kullanılması öngörülmektedir. Bu yatırımla bölgede yaklaşık 200 kişilik bir doğrudan istihdam sağlanacaktır, yan hizmetlerle birlikte istihdamın 500 kişiyi aşacağı aşikardır" dedi.

Adana Çimento Genel Müdürü K. Ümit Özel de yeni yatırım kararına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

32 yıldan beri bu sektörün içinde olan ve özellikle son 10 yıldaki dinamizmi, hareketliliği hiç yaşamadığını vurgulayan Özel, Türkiye gerçekten çok hızlı gidiyor ve gidecek. Bir dönem bölgenin en büyük kapasitesine sahip iken, gelişen Türkiye ile birlikte bölgede yeni kurulan fabrikalarla bölgenin dengeleri değişmiş oldu. Doğu Akdeniz Havzasında en son 2009 yılında 31 Milyon Euro bedel ile yüksek fırın cürufu ve cüruflu çimento öğütmek üzere bir tesis kurmuş ve devreye almıştık. Bugün aldığımız yatırım kararı ile pazar ve kapasite liderliğimizi perçinlemiş, pekiştirmiş ve tekrar birinci sıradaki yerimizi almış olacağız. Gelişen pazar şartlarında İskenderundaki geçmiş yatırımımızı da destekleyecek, çimento ana hammaddesi olan klinkeri üretecek böyle bir fırını da bölgeye ve ülkemize kazandıracağımız için hem bir mühendis, hem de bir yönetici olarak heyecan ve gurur duyuyorum şeklinde konuştu.