ÖYK, Sülümenli imar planı değişikliklerini onayladı!

ÖYK, Sülümenli imar planı değişikliklerini onayladı! ÖYK, Sülümenli imar planı değişikliklerini onayladı!

ÖYK, Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde yer alan, parsele "konut alanı" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı...Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programına alman İstanbul, Afyonkarahisar ve Burdur'daki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerini onayladı. ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ÖYK, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesi sınırları içerisinde yer alan, 11 bin 348,37 metrekare yüzölçümlü 8887 no'lu parsele "konut alanı" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini onayladı. 

Kurul, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi İncili mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 4 bin 529 metrekare yüzölçümlü 34 ada 12 no'lu parsele "konut alanı" ve "yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verdi.Burdur'un Tefenni ilçesi Kır mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 3 bin 522 metrekare yüzölçümlü 20 ada 2 no'lu parsele "konut alanı" ve "yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı.ÖYK, özelleştirme kapsam ve programına alman Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe mahallesi Dragos mevkisinde 25 bin 878,64 metrekare yüzölçümlü, 2222 ada 226 no.lu parsele yönelik "park alanı" ve 2222 ada 228 no.lu parsele yönelik "konut+ticaret alanı" kararı getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planını onayladı. 

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı, İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Dragos mevkisinde 15 bin 858 metrekare yüzölçümlü, 2222 ada, 208,209 ve 211 no'lu parsellere yönelik "park+konut alanı" kararı getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da onaylandı. 


Hürses