Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Halis Tilaver ve Maruf Tilaver ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Eyüp, Akşemsettin Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde kuruldu.

Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Halis Tilaver ve Maruf Tilaver ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Eyüp, Akşemsettin Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde kuruldu.


Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak  bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhütve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,  teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet  teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.  LOJİSTİK SEKTÖRÜ: a. Kara (demiryolu dahil), hava ve deniz yollarıyla yabancı memleketlerden Türkiyeye ve Türkiyeden yabancı memleketlere, Türkiye dahilinde ve Türkiye haricinde (uluslararası ve yurt içi) hızlı kargo taşımacılığı nakliyecilik ve taahhüdü işleri yapmak; buna ilişkin gerekli yatırımlarda bulunmak. b.  Her türlü konuda  depolama, ambarlama hizmetleri ve transit muameleleri yapmak veya  yaptırmak. c. Konusunun gerçekleşmesi için her cinsten kara, hava ve deniz yolu nakil vasıtaları satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek. d. İşletmesinde kullandığı kara, hava ve deniz yolu nakil vasıtalarının yedek parça ve aksamlarını ile nakil işlerine lüzumlu vinç, branda, elavatör vs. diğer araç ve gereçleri, işleri için gerekli bilgisayar ve  elektronik cihazları satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek bu muamelelerin acenteliklerini yapmak. e. Her türlü yurt içi ve yurt dışı nakliyat işleri yapmak. GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. TEKSTİL, KONFEKSİYON a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

 

Öz Ali İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Eyüp, Akşemsettin Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Selimpaşa Sokak, 16/8