Özak GYO 15 Kasım'da Genel Kurul Toplantısı düzenliyor!

Özak GYO 15 Kasım'da Genel Kurul Toplantısı düzenliyor!Özak Gayrimenkul yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO 15 Kasım 2013 Cuma günü Genel Kurul Toplantısı düzenliyor...


Özak GYO tarfafından yapılan açıklama şöyle;


Karar Tarihi11.10.2013

Genel Kurul TürüOlağanüstü

Tarihi ve Saati15.11.2013 14:00

Adresiİkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul


Gündem


1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

3. 2012 yılı finansal tabloları ile bu tabloların düzeltilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

4. Bir önceki bentte yer alan hususta verilecek karara göre daha önceki olağan genel kurul toplantısında temettü dağıtımına ilişkin kararın revize edilip edilmeyeceği huşunun müzakere ve karara bağlanması

5. Dilek ve temenniler.

6. Kapanış.