15 / 08 / 2022

Özderici GYO yönetim kurulu aday listesini yayınladı!

Özderici GYO yönetim kurulu aday listesini yayınladı!

Özderici GYO Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi ve Bağımsız Denetim KuruluşuÖzderici GYO'dan özel durum açıklaması;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in" ilgili hükümleri uyarınca 2013 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, Genel kurulun onayına sunulmak üzere, Anıl Yeminli Mali müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca,03.04.2013 Tarihinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda yer alması gereken bağımsız üye adayı olarak Sayın Orhan Aksüt ve Sayın Bahadır Kayan'ın belirlenmesine,Şirketimizin Yönetim Kurulu Adayı olarak Sayın Ali Uğur Özderici,Sayın Ahmet Özderici ve Sayın Meral Özderici'nin aday olarak sunulması Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür