08 / 12 / 2023

Öztaş Yalitim Emlak Inşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Öztaş Yalıtım Emlak İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 20 bin TL sermaye bedeli ile Vedat  Taş tarafından kuruldu.Öztaş Yalıtım Emlak İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 20 bin TL sermaye bedeli ile Vedat  Taş tarafından kuruldu.

Öztaş Yalıtım Emlak İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a)Her türlü konut,fabrika,atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu yapmak. b)Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. c)Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı,ithalatı ve ihracatını yapmak. d)Yer altı yapıları,köprü,rafineri,viyadük,sanat yapıları,binaların toprak altı kısımlarının su ve ısı yalıtım işlerini yapmak. e)Konut,alışveriş merkezi,fabrika,rafineri,atölye,otel,hastane,spor kompleksi ve benzeri yapıların pasif yangın durdurucu işlerini yapmak ve ilgili ürünlerinin ticaretini yapmak. f)her nevi inşaat ve taahhüt işlerinde bulunmak,ihaleler almak,münferit olarak veya özel tüzel kişilerle veya yabancı müteahhit firmalarla veya sadece bir işe mahsus olmak üzere kar ortaklığı kurarak,yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik,mühendislik,mimarlık hizmetlerinde binaları,spor tesisleri,anıtlar,turistlik ve ziraai tesisler,tüneller,köprüler,barajlar,yollar,limanlar,demir yolları,iskeleler,park ve bahçelerin yurtiçinde ve yurt dışında yapım ve taahhüt işlerini yapmak.proje ve fizibilite raporları hazırlamak,mühendislik,mimarlık hizmetleri yapmak,elektrik sıhhi ve mekanik tesisat taahhüt işleri yapmak. g)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma ,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak hertürlü küçük ve büyük yapıların hertürlü inşaat işlerinin anahtar işlerini taahhüt etmek. ğ)Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekkülleri , kamu iktisadi kuruluşları ,kamu bütçeli daireler , mahalli idareler, belediyeler , yapı kooperatifleri , özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon ,doğalgaz, alt yapı, üst yapı , dekorasyon, resterasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. h)prefabrike inşaat ve meskenler yapmak , yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek. ı)hertürlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. i)hertürlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak j)hertürlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. k)hertürlü mühendislik hizmetleri vermek,proje ve uygulamalarını yapmak. l)dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya,parke ve cam cila,duvar kağıdı,halıfleks,asmatavan-kartonpiyer,fayans-kalebodur,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. m)hertürlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,teknikmüşavirlik hizmetleri olarak plan,proje,teknik hesaplar,danışmanlık,etüd,araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. n)durum(halihazır),kadastro,yeraltı maden ocakları,deniz dibi,tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. o)islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. ö)konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. p)demir,saç,kiremit,tuğla,çimento,karo fayans,elektrik kaloriferi,sıhhi tesisat,hırdavat izolasyon malzemelerinin ve her türlü inşaat malzemesinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. r)Konusu ile ilgili olmak üzere menkul ve gayrimenkul mallar ile haklar iktisap etmek kiralamak kiraya vermek ipotek ve rehin tesis etmek konulmuş ipotek ve rehinleri kaldırmak. s)konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında kurum ve bankalardan gerçek veya tüzel kişilerden her türlü krediler sağlamak gerektiği takdirde şirketin malları üzerinde ipotek tesis etmek uzun orta ve kısa vadeli borçlanmalarda bulunmak konulmuş ipotekleri kaldırmak. ş)şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı firmaların mümessiilik acentelik temsilcilik distribütörlük ve bayilikler alabilir,gerektiğinde aynı statüdeki kendisine ait olan hakları başkalarına devredebilir. Marka patent ihtira beratı know how haklar satın alabilir kiralayabilir kiraya verebilir başkalarına devredebilir. t)Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. u-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön