Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu!

Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi, 3 milyon TL sermaye ile 3 Mart'ta Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Hadımköy -Büyük Şehir Yolları N Tepe Sitesi, D Office'de kuruldu.


Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi, 3 milyon TL sermaye ile 3 Mart'ta Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Hadımköy -Büyük Şehir Yolları N Tepe Sitesi, D Office'de kuruldu. 


Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi iş konusu; 1.Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusunda uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşların, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhütle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (Apartmanlar), iş merkezleri ve hanlar, çarşılar, süper ve hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler, turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami v.b. sosyal tesisler, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri, alışveriş ve yaşam merkezleri, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal marinalar, köprüler, kara, hava ve demiryolları v.b. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü altyapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon, iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar v.b. tesisleri konum ve mevzuata uygun suretle planlama, programlama, inşaat, taahhüt, projelendirme hizmetlerinin tümünü, restorasyonunu, her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak. 2.Şirket Yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul malları ipotekli ve ipoteksiz rehinli ve rehinsiz dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerindeki her türlü şahıs ve aynı haklarla birlikte satın almak kiralamak kiraya vermek takas veya trampa etmek geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek, Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirketin lehine gerekse 3.şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek vermek kabul etmek ipotek fek etmek hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı ve şahsi her türlü hak tesis etmek teminat vermek.  3.Her türlü inşaat taahhüt işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda restorasyon mimarlık mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, toplu konut, okul, hastane, spor salonu,  bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik tesis inşaat sulama tesisi inşaatlarını yapmak restorasyon, mimarlık mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak 4. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak.  Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 5.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına her türlü hisseli, hissesiz arsa, arazi ve binaları satın almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, gelir paylaşımı usulü, hasılat paylaşımı usulü ile binalar yapmak, her türlü gayrimenkullerin alım satımını kiralamasını yapmak, hafriyat işlerini yapmak, enkaz kaldırma işlerini yapmak. Her türlü bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkartmak gerektiğinde projelendirmek gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna kat mülkiyeti kat irtifakı şufa hakları ve vefa hakları tesis etmek 6 Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, almak satmak, kiralamak ve kiraya vermek.  7.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, doğrudan temin, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini,  kat karşılığı inşaat işlerini, gelir paylaşımlı inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, restorasyon işlerini yapmak, mimarlık mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak,  8.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapım ve onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek.


Özyurtlar Bahaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi adres: Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi, Hadımköy -Büyük Şehir Yolları N Tepe Sitesi, D Office No:5 Kat:11/61