Park Mavera 3 teslimleri 27 Ocak'ta başlıyor!

Park Mavera 3 teslimleri 27 Ocak'ta başlıyor! Park Mavera 3 teslimleri 27 Ocak'ta başlıyor!

TOKİ tarafından gelir paylaşımı işi olarak yürütülen Park Mavera 3 projesinde asli edime konu konutların teslim işlemlerine 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanacak...


T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Park Mavera 3 projesi konut teslimi hakkında açıklama yaptı.

TOKİ tarafından gelir paylaşımı işi olarak yürütülen Park Mavera 3 projesinde asli edime konu konutların teslim işlemlerine 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanacak.

Konutların teslim işlemleri şantiye alanında bulunan teslim ofisinde gerçekleştirilecek. Teslim tarihi ve saatine ilişkin asli edimle sözleşme imzalayan konut alıcılarına Yüklenici tarafından ayrıca teslim ihbarnamesi gönderilecek.

TOKİ'nin KAP açıklaması: 
İdaremiz tarafından gelir paylaşımı işi olarak yürütülen Park Mavera III projesinde asli edime konu konutların teslim işlemlerine 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanacak olup, konutların teslim işlemleri şantiye alanında bulunan teslim ofisinde gerçekleştirilecektir. Teslim tarihi ve saatine ilişkin asli edimle sözleşme imzalayan konut alıcılarına Yüklenici tarafından ayrıca teslim ihbarnamesi gönderilecektir.