20 / 08 / 2022

Peker GYO 2021 yılında ne kadar hasılat elde etti? 

Peker GYO 2021 yılında ne kadar hasılat elde etti? 

Peker GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde 62 milyon 279 bin 68 TL hasılat elde etti. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Peker GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde 62 milyon 279 bin 68 TL hasılat elde etti. Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları, 1 milyar 224 milyon 152 bin 69 TL olarak gerçekleşirken, toplam özkaynak rakamı 1 milyar 65 milyon 16 bin 216 TL olarak açıklandı. 

Peker GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda,

Tarafımızca incelendiğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Peker GYO A.Ş.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın