Pendik'te Kain Abayoğlu Alışveriş Merkezi'nin binası 1 milyon 850 bin TL'ye icradan satılık!

Pendik'te Kain Abayoğlu Alışveriş Merkezi'nin binası 1 milyon 850 bin TL'ye icradan satılık!

T.C. Pendik 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Pendik ilçesi Dolayoba mahallesinde bulunan, Kain Abayoğlu Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu binayı 1 milyon 850 bin TL'den satışa çıkardıVerilen ilan şöyle;

 

T.C. PENDİK 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2010/5169 TAL. TAPU KAYDI: Dosyada mevcut; 1- İstanbul ili, Pendik ilçesi tapu sicil müdürlüğünün 17.09.2010 tarih ve 16810 yevmiye Sayılı yazısında tapu kaydının incelemesinde İstanbul ili, Pendik İlçesi, Dolayoba mah. 677 parsel taşınmazın 11/2400 hissesi, bordu adına kayıtlıdır. İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Pendik Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün Pendik 2.icra müdürlüğüne gönderdiği 28.09.2010 tarih ve 6307/54961 sayılı yazılarından; Pendik ilçesi dolayoba mah. 24 pafta, 677 sayılı yerin 1/1000 ölçekli 03.03.1989 tasdik tarihli Dolayoba ıslah imar planında; kısmen dini sosyal ve kültürel tesis alanında, kısmen de (3-3/A-2/3) kısmen de (3-/İ-4/3) E:1 yapılanma şartlarında ticaret+ konut alanında kalmakta olduğu anlaşılmaktadır. HALİ HAZIR DURUMU: Pendik İlçesi, dolayoba mah. 677 parsel, mahallen orta mah, gözdağı mevkii, Yesilırmak sokak ve Kızılırmak sokak arasında kalan ve ali baba caddesi ile kartal sokağın bir bölümünü içine alan 30.820.00 m2 tarla ve üzerinde kain, ruhsatsız ve kacak olarak insa edilmiş apartmanlar, is merkezleri, dini tesis bos arsalar ile borçlunun 11/2400 hissesine karşılık gelen takribi 140 m2 arsa ve üzerinde kain abayoglu alışveriş merkezinin bulunduğu binadır. Bina dolayoba ulu camii karsısında. Ali Baba caddesi 83 kapı no da takribi 140 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kain takribi 1100.00 m2 kullanım alanlı, ruhsatsız ve kacak olarak, betonarme karkas sisteminde insa edilmiş, bodrum+ zemin kat+ 6 normal katlı, bodrumun depo, zemin kat ve 5 normal katının mobilya mağazası olarak kullanıldığı, 6.normal katında 2 adet iletişim vericisi ile antenlerin olduğu görülmüştür. Kat yükseklikleri 3.50 mt.olduğu, zemin katta bulunan mağazanın takribi 120 m2 oturum alanlı, cadde cepheli tamamen cam vitrinli, içten demir, dıştan otomatik kepenkli yerlerin granit seramik alcıpan asma tavanlı ve gizli aydınlatmalı,duvarların saten boyalı içinde pvc doğramalı büro bölümünün olduğu, içten merdivenleri ve asansör ile normal katlarına çıkılan 1. Normal kattan itibaren önden yapılan çıkma ile normal katarının takribi 140 m2 alanlı yerlerin mermer paledyen ve mobilya teshir amacıyla kullanıldığı l.ve 2.normal katlarının tavanlarının alcıpan asma tavan olduğu, 2.katta ayrıca mutfak ve büro bölümünün olduğu, 6.katta 2 adet vericinin ve antenlerin olduğu görülmüştür. Tüm katlarda ön cephede doğrama ve cam mevcut olup diğer cepheler kapalıdır. 6,kat ön tarafında balkon mevcut olup deniz görür durumdadır. Elektronik koruma sistemi olan binanın ön dıs cephesi cam mozaik kaplı olup, belediye alt yapı hizmetlerinin olduğu, ticaret ve konut alanları arasında, yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu cadde üzerinde ve ulaşımı kolay bölgededir. SATIŞA ESAS TAŞINMAZIN KIYMETİ: Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu kayak ve ruhsatsız olması, hail vaziyeti, cadde üzerinde ve ana trafik yoluna olan mesafesi, kat irtifakının olmaması kullanılan malzeme ve isçilik alım satım rayiçleri günün iktisadi kosullarıve kıymetine tesir edebilecek bilümum faktörlerde göz önünde bulundurularak; ve T.C.Pendlk 2.İcra hukuk mahkemesinin 2011/112 Esas, ve 2011/363 kararı ile, Muhammen Bedeli: 1.850.000.00TL dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satışa konu taşınmaz 08.05.2012 günü- Saat 10:30 - 10:40 saatleri arasında Pendik 2.İcra Müdürlüğünde acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ihale olunur. Böyle bir çıkmasa en cok artıran taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.05.2012 günü aynı saatlerde İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse Taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadarki attırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaşma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV (%18), Damga pulu bedeli alıcıya aittir, Tellaliye varsa emlak vergi borcu ihale bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faizi ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen reresul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- işbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaindir, işbu İlan İİK.nun 133. Maddesi gereğince düzenlenmiş olup, ilgililere tebligat çıkarılmamıştır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenler 2010/5169 Tal. Sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19.03.2012 (İİK nun 126) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek no:27 www.blk.gov.tr B-20564  İlan için tıklayın!