01 / 07 / 2022

Pera GYO 2019 faaliyet raporu!

Pera GYO 2019 faaliyet raporu!

Pera GYO 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Sorumluluk beyanı:
Faaliyet Raporu ve URF ve KYBF`nin Kabulüne İlişkin Sorumluluk Beyanı,

01.01.2019- 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablo,faaliyet raporu ve URF ve KYBF formları tarafımızca incelenmiş olup,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde rapor, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herahangi bir eksiklik içermemektedir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte,  Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın