Petrol Ofisi servis istasyonu icradan 825 bin TL'ye satılık!

Petrol Ofisi servis istasyonu icradan 825 bin TL'ye satılık!Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Adana İli, Kozan İlçesi, şževkiye Mahallesi, 386 ada, 15 parselde yer alan 4 bin 82 metrekare Petrol Ofisi servis istasyonunu satışa sunuyor


T.C. KOZAN (SULH HUKUK MAH.) SATIşž MEMURLUĞU

2009/3 Satış
TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı:  Adana  ili, KOZAN ilçesi, şžEVKİYE MAH. mahallesi, 386 ada, 15 parsel, 4082 m2, BAH. KAR. PETROL OFİSİ SRV İST.

Özellikleri: Bir adet 128 M2 oturum alanına sahip market ve idari bölümden oluşan bina, bir adet 361,40 m2 oturum alanına sahip market ve idari bölüme bitişik bodrum ve zemin kattan oluşan yıkama yağlama binası, bir adet 150 m2 oturum alanına sahip olup parselin güney kısmında iki kısımdan oluşan binanın ön tarafı depo, arka tarafı yatakhane olarak kullanılan ve zemin kattan oluşan bina, 236 nı2 oturum alanına sahip benzin istasyonu ve pompaların üzerine yapılmış çelik konstrüksiyon kaplama ve 1893 m2 lik bir alanı kaplayan 26 cm kalınlığında dökülmüş benzin istasyonu saha betonu ve ayrıca 3 adet yer altı tankı ve ekipmanları, 1 adet yangın söndürme su tankı ve ekipmanları, bir adet 3 pompalı kanopi ve bir adet 60 tonluk kantar meycuttur.

İmar Durumu : Dosyasında mevcut olup isteyen gelip görebilir.

Satış Saati: 09.00 - 09.10 - Arası
Muhammen Bedel: 825.183,60-TL

Satış şžartları;

1- Satış 21.10.2011 Cuma günü yukarıda belirtilen saatler arasında Koran Tufanpaşa mahallesi İmar sokak 8/1 nolu adreste (Saygılı İş Hanının güney bitişiğindeki Belediye'ye ait binanın zemin katı) adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 31.10.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com