Rönesans GY 80 milyon TL'lik tahvil ihraç edecek!

Rönesans GY 80 milyon TL'lik tahvil ihraç edecek! Rönesans GY 80 milyon TL'lik tahvil ihraç edecek!

Rönesans GY, Yönetim Kurulu 80 milyon liralık borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladıRönesans Gayrimenkul Yatırım  Yönetim Kurulu 80 milyon liralık borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı. Yapılan açıklamada borçlamanın 100 milyon liraya kadar çıkabileceğine dikkat çekilirken vadenin 3 yıl  olduğu ve  ayda bir kupon ödemesi yapılacağı belirtildi.

Duyuruda şu bilgilere yer verildi:

EK AçIKLAMALAR:
şžirketimiz Yönetim Kurulu 29 Aralık 2011 tarihinde, şžirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinde yönetim kuruluna tahvil ihraç etme konusunda verilen yetkiye istinaden, 100.000.000.-TL'ye kadar (yüzmilyon Türk Lirası) nominal değerde tahvilin tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvilin 3 yıl vadeli, ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli olmasına, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, halka arzın Ak Yatırım Menkul Değerler A.şž. liderliğinde gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com