Çukurova Balkon

Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi 9 Şubat 2015'te, 750 bin TL sermaye ile Kadıköy'de, Hikmet Şevki Şahin, Abdullah Can Çamoğlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi 750 bin TL sermaye ile 9 Şubat 2015'te, Hikmet Şevki Şahin, Abdullah Can Çamoğlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde kuruldu.


Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; a)Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığında bina yapmak, uygun görülen yüklenicilere kat karşılığı inşaatlar yaptırmak ve bunların tüm plan ve projelerini çizmek ve çizdirmek. Her türlü yapı, inşaat, dekorasyon, restorasyon işleri ile ilgili her türlü plan ve proje yapmak, yaptırmak ve geliştirmek,  b)Yurtiçinde ve yurtdışında tüm resmi ve özel kuruluşlarının, iktisadi devlet teşekkülleri ile belediyelerin, hakiki şahısların, askeri idarelerin ve nato yönetiminin açtığı her türlü inşaat ve taahhüdü ihalelerine katılmak, bu konularda müteahhitlik, yüklenicilik ve taşeronluk yapmak. Normal ticari anlaşmalar dahilinde veya yap-işlet-devret sistemi ile askeri, resmi veya gayriresmi inşaatlar yapmak, yaptırmak,  yap-işlet-devret sistemi ile barajlar, köprüler, yollar, hava alanları, tersaneler, toplu konutlar, tatil köyleri, konutlar, sosyal tesisler ve bilumum inşaat işleri yapmak, yaptırmak ve organize etmek. Her türlü inşaat yapı işleri ile ilgili proje üretmek, geliştirmek, bu işlerle ilgili her türlü gerek mimari, statik, teknik, mekanik ve uygulama, gerekse de tüm projeleri çizmek ve çizdirmek, her türlü dekorasyon, tadilat, restorasyon, onarım ve organizasyon yapmak ve yaptırmak. Yurtiçinde ve yurtdışında yukarıda ve aşağıda belirtilen tüm bu işlerle ilgili münferiden veya ortaklık olarak her türlü organizasyon yapmak  ve yaptırmak. c)Yurtiçinde ve yurtdışında öncelikle kendi adına olduğu gibi başkalarının adına her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, alışveriş merkezleri, marketler, depolar, her türlü konut, işyeri, metro, yarı metro raylı sistem, yarı raylı taşımacılık inşaatları, kara ve demiryolu, su kanalizasyon, iş hanı, dükkan, fabrika, atölye, soğuk hava depoları, kamu arazileri  ve gayrimenkulleri, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, cami, villa, devre mülk, apart, otel, motel, tatil köyleri, kamping gibi turistik tesisler, umumi tuvalet, park, her türlü sanayi tesisleri, her türlü arıtma tesisleri, konaklama tesisleri, eğlence tesisleri, her türlü sosyal tesisler, okul, hastane, her türlü köprü, baraj, bent, gölet, her türlü liman, marina, iskele, her nevi enerji santralleri ve enerji istasyonları, her türlü altyapı tesisleri ve inşaatları, inşaat bakım ve onarımı ve diğer her çeşit bina ve yapının inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak, her nevi inşaat işlerine dair taahhütlerde bulunmak ve bu hususta taahhütleri kabul etmek, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, kat karşılığı devretmek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, ,intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şifa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. d)Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelere katılmak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek, her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. e)Gerek karada gerekse denizde her türlü taş, ahşap, yarı ahşap, yığma, kargir, betonarme, demir, çelik, konstrüksiyon, fiberglas, sabit ve demonte yapılar, inşaatlar taahhüt ve projeler yapmak, yaptırmak, yapılmasını organize etmek, f)Kum, çakıl, mermer, alçı, kireç, tuğla ve kiremit, stabilize ve taş ocakları ile inşaat işlerine ait diğer her çeşit ocak, maden işletmeciliği yapmak, yaptırmak ve bunlarla ilgili tesisler kurup işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Yine her türlü yapı, inşaat, taahhüt, dekorasyon ve restorasyon işleri ile ilgili olarak ahşap, kereste, ağaç türevi, alüminyum tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. g)Yurtiçinde ve yurtdışında sulama ve içme suyu ıslahı tesisleri, su taşıma kanalları ile içme suyu ve telefon şebekesi, yeraltı ve yer üstü inşaatlarını, boru hatlarını döşeme işini yapmak, yaptırmak. h)Kooperatiflerin küçük sanayi sitesi ile toplu işyeri ve toplu konut inşaat ihalelerine katılmak, bu konuda taşeronluk yapmak veya inşaatları emanet usulü ile yapmayı kabul etmek. ı)Yaptığı ve yaptırdığı inşaatların su, elektrik, kalorifer, asansör ve havalandırma tesisatını yapmak, yaptırmak, bu inşaat ve yapı işleri ile ilgili her türlü plan ve projelerini çizmek, çizdirmek. i)İnşaat sektörü ile ilgili her türlü makine, tesisat, alet, emtia, malzeme, yarı mamul ve mamullerin alım satımı ile iştigal etmek, ithalat ve ihracatını, imalatını yapmak, inşaat sanayinde kullanılan her türlü malzeme, aksesuar ve taşlar, cam, kereste, boya, izolasyon ve tedricat malzemeleri, fayans, çimento, dolap, levha, kuvvet gibi malzemelerin imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak. j)Bilumum yapılan inşaatların restorasyon, dekorasyon, bakım, onarım, çatı ve her türlü izolasyon işlerini yapmak ve yaptırmak. k)Şirket konusu ile ilgili her türlü demir, profil demir, saç, çimento, kereste ve her nevi hırdavat ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Royal Kent Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Cenap Şahabettin Sokak 85