23 / 03 / 2023

Sahibinden kiralık, satılık daire ilanı verene ceza geliyor!

Sahibinden kiralık, satılık daire ilanı verene ceza geliyor!

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’nin 31 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek olmasıyla birlikte emlak satışı ve kiralamasında yeni bir dönem başlayacak. Bu kapsamda Sahibinden ilan verenlere 25 bin TL para cezası yolda...Vatandaşlar için gayrimenkul satın alırken ya da kiralarken 'sahibinden' olmasına bakıyor. Buna göre arada aracılar olmadığı için ödeme kalemleri de düşüyor. Ancak artık sahibinden ilan verenlere cezai işlemler uygulanacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi uygulaması ile bu belgeye sahip olmayanlar kiralama ya da satış işlemi gerçekleştiremeyecek.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı'nca ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe girerek tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için son tarih 31 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

Resmi Gazete ile yayımlanan son düzenleme kapsamında Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak açıklandı. Yani 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girdi.

25 BİN TL CEZA ÖDEYECEKLER

Düzenlemeler sonrasında sahibinden satılık ve kiralık daire ilanları da bu kişilerin yetki belgesi olmaması nedeni ile otomatik olarak yasaklandı.
 
Bu karar sonrasında vatandaş kendine, babasına, kardeşine, eşine ait olan konut, daire, işyeri ve arsa gibi taşınmazlar için hiçbir şekilde satamayacak. Konu ile ilgili tüm yetki emlakçılara geçecek. İnternetten kiralık daire ya da satılık ev gibi sahibinden satılık ilanları sadece yetki belgesi olan emlakçılara verilecek. İnternetten ilan verme yetkisi sadece belgeye sahip olan emlakçıların olacak.

Yetki belgesine sahip olmayan emlakçılara ise durumun tespit edilmesi durumunda 25 bin TL para cezası verilebilecek. Yetki belgesi bulunmayan emlakçıların da çalışmalarına izin verilmeyecek. Emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerin ise mutlaka belirli kriterlere sahip olmaları talep edilebilecek. Bu durumda emlak sektörüne de yeni bir çeki düzen getirilecek ve hem sektörün hem de vatandaşların şikayetlerine bir çözüm bulunacak.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi


 MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.
 
(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.
 
(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.
 
(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
 
(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.
 
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
 
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
 
a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,
 
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
 
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
 
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 
2) En az lise mezunu olması,
 
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
 
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 
d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,gerekir.
 
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Yetki belgesinin verilmesi


 MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.
 
(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.
 
(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
Geri Dön