Samsun Canik'te imar mevzuatına aykırı yapılar ortadan kaldırılıyor!

Samsun Canik'te imar mevzuatına aykırı yapılar ortadan kaldırılıyor!

Samsun'a bağlı Canik Belediyesi, ilçe genelinde imar mevzuatına uygun olmayan yapıların yıkımı için ihale gerçekleştiriyor. Samsun Canik Belediyesi Canik ilçe sınırları içerisindeki imar mevzuatına aykırı yapıları 30 gün içerisinde yıkılmak üzere teklif verme usulu ile açık ihale gerçekleştirecek. 

Akasyamcom'da yer alan habere göre; ihale Canik Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda 25 Ekim 2021 tarihinde saat 09.30’da düzenlenecek. 

Samsun Canik te imar mevzuatına aykırı yapılar ortadan kaldırılıyor!

İhalede Ekonomik olarak en uygun teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılım sağlayabilecek. 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü - Karşıyaka Mh. İlkbahar Sk. No:1 Kat: 1 CANİK / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Samsun Canik'te kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı!