Şanlıurfa'da 8 katlı bina satılacak

Şanlıurfa'da 8 katlı bina satılacak Şanlıurfa'da 8 katlı bina satılacak

Şanlıurfa İl Özel İdaresi, 1 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşan binayı satışa çıkardı.


Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından Yusufpaşa Mahallesi'nde 252 metrekare yüzölçümlü taşınmaz mal üzerinde bulunan 1 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan teşekkül otel binası vasıflı, özel hastane ve T.H.Y. Acentesi Bürosu olarak kullanılan binanın komple kapalı teklif artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Taşınmazın muhammen bedeli 6 milyon YTL, geçici teminatı ise muhammen bedelin yüzde 3'ü oranındaki tutar olan 180 bin YTL olarak belirlendi.

Satış ihalesi 11 Eylül 2008 Perşembe günü saat 10.00'da il encümeni tarafından, Şanlıurfa İl Özel İdaresi Hizmet Binası'ndaki İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak. İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verecek. İhale şartnamesi aynı adresten ücretsiz görülebilecek ve 500 YTL karşılığında temin edilebilecek.

Telefon: 0 414 315 00 90 - 313 22 97 Dahili 134 - 159

Faks: 0 414 313 59 36