Sema Pekdaş kentsel dönüşüm yüksek lisansı yapıyor!

Sema Pekdaş kentsel dönüşüm yüksek lisansı yapıyor!

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da öğrencisi olduğu Gediz Üniversitesi Kentsel Yenileme Yüksek Lisans Programı ile şehirleri çirkin görünümden kurtaracak kentsel yenilemede eksikliği hissedilen uzmanlar yetiştiriliyor.


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da öğrencisi olduğu Gediz Üniversitesi Kentsel Yenileme Yüksek Lisans Programı ile şehirleri çirkin görünümden kurtaracak, vatandaşı da sağlıklı yaşam alanlarına ve sağlam yapılara kavuşturacak kentsel yenilemede eksikliği hissedilen uzmanlar yetiştiriliyor. Şehir ve bölge planlama, mimarlık, hukuk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, peyzaj mimarlığı, çevre tasannu, harita ve kadastro mühendisliği alanlarında lisans diploması sahibi olanlar başvurabiliyor. Öğrenciler, kentsel planlama ve tasarım, kentsel yenileme imar hukuku, kentsel altyapı sistemleri, yerel yönetimler, coğrafi bilgi sistemleri, afet riskli alalılarda sağlıklı yapı tasarımı, çevre hukuku, tapu ve kadastro hukuku, inşaat hukuku, yoksulluk, göç ve sosyal politika, kentsel yurttaşlık, Avrupa Birliği ve kentleşme politikalan üzerine dersler alıyor. 


Haber Ekspres (  İzmir  )