SGK 11 ilde 12 adet gayrimenkul satacak!

SGK 11 ilde 12 adet gayrimenkul satacak! SGK 11 ilde 12 adet gayrimenkul satacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 11 ilde 12 gayrimenkulün satışını açık artırma usulüyle 24-25 Haziran 2014 tarihinde yapacak. Gayrimenkuller için belirlenen muhammen bedel 90 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında olacakSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 11 ilde 12 gayrimenkulün satışını açık artırma usulüyle 24-25 Haziran 2014 tarihinde yapacak.  Muhammen bedel 90 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında olacak


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kırşehir’in Merkez İlçesi, Samsun’un İlkadım İlçesi Sivas’ın Merkez İlçesi, Sinop’un Aycancık İlçesi, Erzurum’un Horasan İlçesi, Van ve Bilecik, Adıyaman ile Batman’ın Merkez İlçeleri, Tokat’ın Turhal İlçesi, Kars’ın Arpaya İlçesi’nde yer alan 12 gayrimenkulün satışını açık artırma usulüyle yapacak. Gayrimenkuller için belirlenen muhammen bedel 90 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında olacak. Geçici teminat bedeli ise 4 bin 500 TL ile 90 bin TL olacak. Şartname bedeli 50 bin TL olarak belirlendi. 


Kurum gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbest olacak. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetinde olacak.


İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilecek


İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilecekler. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı adresinden alınması zorunlu olacak.


 İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilecek. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilecek. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmayacak.Dünya