Silivri RES Projesi imar planı askıya çıktı!

Silivri RES Projesi imar planı askıya çıktı! Silivri RES Projesi imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gaziosmanpaşa RES Projesi’ne İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askıya çıktı.


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28.10.2019 tarihli ve E. 252502 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gaziosmanpaşa RES Projesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi’nin 102 (k) maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca NİP-4964,16 ve UİP-39578 plan işlem numaraları ile 28.10.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın