Sinpaş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Sinpaş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?


Sinpaş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021 faaliyet döneminde 933 milyon 812 bin 892 TL hasılat elde etti. 


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021 faaliyet dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Sinpaş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021 faaliyet döneminde 933 milyon 812 bin 892 TL hasılat elde etti. 

Sinpaş GYO'nun özkaynakları 3 milyar 77 milyon 839 bin 928 TL, toplam kaynakları ise 8 milyar 6 milyon 642 bin 94 TL olarak açıklandı. 

Sinpaş GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 09 Kasım 2021
Karar Sayısı: 31

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 09 Kasım 2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" ile ara dönem Faaliyet Raporunun incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın