Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı!

Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı! Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı!

Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün saat 10:00'da Sinpaş Plaza'da yapıldı. Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı. 


Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün (13 Kasım 2017) saat 10:00'da Sinpaş Plaza'da yapıldı. 


Genel Kurul Sonuçları
Divan Başkanlığına Osman Akyüz'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal Dinçer 'in, Katipliğe ise Sn. Murat Parmakçı'nın seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için pan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Toplantı Başkanı Osman Akyüz, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.


Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.


Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.8.ve 10. Maddelerinde aşağıdaki şekilde yapılan değişikliklerin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Şirket Ana Ana Sözleşmesindeki değişikliklerin okunmuş sayılması 407.858.586,165 evet oyuna karşı 318.000,00 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.


Şirket Ana Sözleşmesi'nin ‘FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI' başlıklı 6. Maddesi, ‘SERMAYE VE PAYLAR' başlıklı 8. Maddesi, ‘PORTFÖYÜN İDARESİ' başlıklı 10. Maddesi ve ‘ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ' başlıklı 38.Maddesine ilişkin tadiller görüşülmüştür. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2017 tarih ve 12233903-340.17-E.11645 sayılı izni ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin yukarıda bahsi geçen maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye ilave edilmesi 407.858.586,165 evet oyuna karşı 318.000,00 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.


Dosya için tıklayın

Sinpaş GYO Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün (13 Kasım 2017) saat 10:00'da Sinpaş Plaza'da yapıldı.